Uluslararası Finans Bölümünde okumak için ne gibi nitelik / özelliklere sahip olmalıyım?

   Listeye geri dönmek için tıklayınız


Uluslararası Finans Bölümünde okumak için ne gibi nitelik / özelliklere sahip olmalıyım?


Uluslar arası finans sisteminin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate alınıp, bu alanlarda ileride karşılaşabilecekleri durumlar karşısında hazırlıklı olmaları sağlanmak; finansın bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarını anlamak ve farkındalık sahibi olmak.

Sanal laboratuar destekli eğitim programı sayesinde 21ci yüzyılın getirdiği çağdaş bilişim teknolojilerini ve güncel finans araçlarını etkin kullanmak; sermaye sektörünün kendine özgü dinamiklerinin bilincine sahip olmak ve mesleki mükemmeliyet standartlarını öğrenmek.

Eğitim süreçlerinde tecrübe ettikleri örnek olay, örnek çözümler, edindikleri bilgi birikimleri sayesinde iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrayabilmek, sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurarak içinde bulundukları sistemin gelişmesine katkıda bulunmak.

Döviz piyasaları ve uluslar arası finansal pazarlarda gelişen olayları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek, bu piyasalarda türev ürünlerle işlem yapabilmek.

Temel finans ilkelerini, karar alma sürecine uygulamak için matematiksel ve istatistik bilgisinden yararlanmak ile data toplanması, incelenmesi ve finans piyasasında gerekli olan modellemeleri yapabilmek.