S.S.S

Yeditepe Üniversitesi bölüm tercihi için bana destek olabilir mi?

Yeditepe Üniversitesi olarak tanıtım dönemlerimizde aday öğrencilerimizi okulumuz yerleşkesinde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımız gibi, web sitemizdeki www.gelecegiplanla.com adresindeki tercih robotu ile de destek vermekteyiz.

 

Yeditepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüz TM-1 puan türü ile öğrenci almaktadır.

 

Yeditepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünün eğitim süresi kaç yıldır?

Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan lisans programlarından biri olan Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüzün eğitim süresi sekiz yarıyıl olmak üzere dört yıldır.

 

Yeditepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünün amacı nedir?

Ticari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüz, ülke ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan turizm ve onunla ilişkili tüm sektörlere donanımlı profesyonel yönetici ve girişimci adayları kazandırma amacını taşımaktadır.

İnsan ve hizmet kalitesinin sektörün odak noktası olması, turizm sektörü çalışanlarının teknik bilgi ve beceriler ile etkin iletişim yeteneğine sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. Eğitim programımız bu çerçevede yönetim, ağırlama, davranış bilimleri, pazarlama, psikoloji, gastronomi ve müşteri ilişkilerini kapsayan farklı disiplinlerden derslerin entegrasyonu ile oluşturulmuştur.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünün ders programında hangi dersler bulunmaktadır?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüzde ilk yılda Matematik, Ekonomi, Akademik İngilizce, Turizm Coğrafyası ve Turizm Endüstrisine Giriş gibi temel dersler verilmektedir. Daha sonraki yıllarda Türk Dili, İstatistik, Pazarlama, Finansal Yönetim, Turizm Hukuku gibi uzmanlık derslerinin yanı sıra üç kur olmak üzere zorunlu bir ikinci yabancı dil ve seçmeli dersler verilmektedir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüzde eğitimimiz teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmekte olup ders programımız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünün diğer üniversitelerdeki bölümlerden farkı / üstünlüğü nedir? Neden Yeditepe Üniversitesi'nin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünü seçmeliyim?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüzde dört ayrı kulvar üzerinde eğitim verilmekte olup; turizmin (i) Konaklama (Otelcilik-Hospitality), (ii) Ulaştırma (Havacılık-Transport), (iii) Satış-Pazarlama-Dağıtım (Sales-Marketing-Distribution) ve (iv) Destek Hizmetleri (Support Logistics) boyutları mezuniyet sonrası istihdam çeşitliliği ve fırsatları yaratmaktadır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüzün temelini oluşturan sektörel deneyimli akademik kadromuz sayesinde eğitimimiz, sınıf içi uygulamalar, vaka çalışmaları, online simülasyon "management game" dersi ve sektörden misafir konuşmacılar ile desteklenmektedir.

Öğrencilerimizin edindikleri yönetsel ve mesleki teorik bilgileri kariyerlerinde başarı ile uygulayabilmeleri için yoğun bir staj programı (10 hafta yaz stajı ve 15 hafta dönem stajı olmak üzere toplam 25 hafta) uygulanmaktadır. Bu yoğun staj programları sayesinde birçok öğrencimiz henüz öğrenciyken staj yaptığı şirketlerden iş teklifi almakta; mezuniyet sonrası iş arama dönemini yaşamadan mezun olur olmaz iş hayatına atılmaktadırlar.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü olarak öğrencilerimize iş yaşamlarında rekabet üstünlüğü sağlamak üzere, ikinci bir yabancı dil ders programımızda zorunlu olarak yer almaktadır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü olarak bünyesinde bulunduğumuz Ticari Bilimler Fakültesi içi ve diğer fakültelerin bölümleri ile geniş çift ana dal ve yan dal olanaklarına sahip olan öğrencilerimiz, Erasmus ve Exchange programlarına da katılabilmektedirler.

İlk kurulduğu günden beri kendisini sürekli geliştiren Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüz, merkezi Paris'te bulunan Dünya Turizm Endüstrisi Profesyonelleri Derneği SKAL'ın Türkiye chapter'ının 980 üyesinin oyları ile "Turizm Oscar"ı olarak kabul edilen "Turizm Eğitiminde Kalite" ödülü "Skalite"yi, katıldığı 2011 ve 2013 yıllarında iki kez kazanmıştır.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde zorunlu stajların süresi ne kadardır?

Turizm ve Otel işletmeciliği Bölümü öğrencilerimiz dördüncü yarıyılı tamamladıklarında 10 hafta yaz stajı ve sekizinci yarıyılda 15 hafta dönem stajı yapmak zorundadırlar. Mezun olduklarında toplam 25 haftalık iki stajı tamamlamış olup sektör deneyimi kazanmış olmaktadırlar.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde okuyan bir öğrencinin staj yeri seçiminde dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Turizm ve Otel işletmeciliği Bölümümüzdeki öğrencilerimizin seçeceği staj yerinin turizm sektörü ile ilgili işletmelerden olması gerekmektedir. Öğrencilerimiz çoğunlukla dünyaca ünlü, uluslararası beş yıldızlı otel zincirlerinde veya havayolu şirketlerinde staj yapmaktadırlar. Seyahat acenteleri ve turizm sektörüne hizmet sağlayan destek hizmetleri şirketlerinde de staj yapma şansına sahiptirler.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencisi staj yapacağı yeri kendisi mi bulmalıdır / bölümden staj yeri bulma konusunda destek alabilir mi?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüzde öğrencilerimiz dilerse kendileri staj yeri bulabilmektedirler. Staj yeri bulma konusunda sorun yaşayan öğrencilerimize, otel ve firmaların stajyer talepleri doğrultusunda, akademisyenlerimiz tarafından destek sağlanmaktadır.

Sektörde yer alan otel ve firmalar staj dönemleri yaklaşırken stajyer ihtiyaçlarını bölümümüze bildirmektedirler. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü olarak söz konusu otel ve firma stajyer ihtiyaçlarını öğrencilerimizle paylaşarak staj yeri bulma konusunda destek vermekteyiz.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde zorunlu stajlar yurt dışında yapılabilir mi?

Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencisi olarak zorunlu stajınızı yurt dışında yapabilirsiniz. Bunun için Erasmus programının sunduğu staj imkanlarından yararlanabilir veya "Work and Travel" gibi organizasyonların aracılığı ile zorunlu stajınızı yurt dışında yapabilirsiniz.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin çift ana dal (ÇAP) yapma imkanı var mıdır?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimiz, bünyesinde yer aldığımız Ticari Bilimler Fakültesinde bulunan bölümler ve diğer fakültelerin belirli bölümleri ile çift ana dal / yan dal yapma imkanına sahiptir.

Çift ana dal programı, her iki ana dalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Çift ana dal programına, kayıtlı olunan programın (Turizm ve Otel İşletmeciliği) en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında başvurulabilir. 

Bir öğrencinin çift ana dal başvurusunun kabul edilebilmesi için:

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Turizm ve Otel İşletmeciliği) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Çift ana dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Turizm ve Otel İşletmeciliği) genel not ortalamasının (CGPA) en az 3.00 (Çap programına burslu başlamak için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.25) olması
 • Çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekir.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir. 

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. Çift ana dal programındaki öğrenci, ana dal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir. 

Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal genel not ortalaması (CGPA) bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması (CGPA) ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir. Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal programından kaydı silinir. 

İkinci ana dal programından mezun olabilmek için ikinci ana dal genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Çift ana dal programına devam eden öğrenciye ikinci ana dal diploması devam ettiği birinci ana dal programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını tamamlayan, ancak ikinci ana dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci ana dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift ana dal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin yan dal yapma imkanı var mıdır?

Yan dal programının, ana dal derslerine (Turizm ve Otel İşletmeciliği) ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Yan dal programına, kayıtlı olunan programın (Turizm ve Otel İşletmeciliği) en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılında başvurulabilir.

Bir öğrencinin yan dal programına kabul edilebilmesi için:

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Turizm ve Otel İşletmeciliği) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Turizm ve Otel İşletmeciliği) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.50 olması gerekir.
 • Burslu yan dal yapabilmek için de başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4 üzerinden 3.00 olması şartı aranır. 

 

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. 

Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki (Turizm ve Otel İşletmeciliği) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal sertifikası alabilmek için ana dal (Turizm ve Otel İşletmeciliği) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması gerekir.Yan dal programına devam eden öğrenciye yan dal sertifikası, devam ettiği birinci ana dal (Turizm ve Otel İşletmeciliği) programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını (Turizm ve Otel İşletmeciliği) tamamlayan, yan dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi yan dal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından (Turizm ve Otel İşletmeciliği) mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin Öğrenci Değişim Programları (Erasmus / Exchange) ile dünyaya açılma imkanı var mıdır?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimiz Avrupa, Amerika, Kanada üniversiteleri ile yapılan anlaşmalarla akademik eğitimlerini tamamlarken, uluslararası iletişim becerilerini pekiştirip farklı kültürleri tanıma olanağı elde etmektedirler.

 

Yeditepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, profesyonel hayatta rekabet avantajı sağlayacak neler kazandırabilir?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüz mezunlarına rekabet avantajı ve deneyim kazanmaları açısından çeşitli simülasyon programları öğretmekte ve birebir uygulayacağı dersler sunmaktadır.

Öğrencilerimize, otel konaklama yönetimine ait OPERA simülasyon sistemi, havaalanı ve havayolları yönetimine dair simülasyon programları öğretilmektedir. Bu programlar aracılığı ile öğrencilerimiz, uluslararası havayolu şirketleri kurarak kendi aralarında rekabet etmekte ve eşsiz deneyimler elde etmektedirler.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü olarak öğrencilerimize iş yaşamlarında rekabet üstünlüğü sağlamak üzere, ders programımızda zorunlu olarak ikinci bir yabancı dil dersi yer almaktadır.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun olduktan sonra kariyer imkanları / çalışma alanları nelerdir?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında uluslararası zincir otellerde, havayolu şirketlerinde, seyahat planlama şirketleri ve acenteler başta olmak üzere bir çok sektörde iş bulma imkanına sahiptirler.

Turizm ve otel işletmeciliği meslek elemanlarının başlıca görevleri; müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılamak için yöntemler geliştirerek uygulamaktır. Sektördeki branşlara göre; Ön Büro Hizmetleri kapsamında rezervasyon, otele giriş-çıkış işlemleri vb.; Kat Hizmetleri kapsamında odaların tertip, düzen ve temizliği ile müşteri
hizmetlerinin yerine getirilmesi; Servis Hizmetleri kapsamında yiyecek, içecek vb. servis hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi görevleri yürütürler. Ayrıca çalışılan işyerlerine göre değişiklikler göstermekle beraber mutfak, bar, muhasebe, satın alma, pazarlama ve satış departmanlarında yöneticilik görevleri de vardır.

 

Yeditepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünün burs olanakları nelerdir? / Bursun kesilme durumu var mıdır?

 • İlk burs türü: ÖSYS Kılavuzunda yer alan
 • Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin tamamını,
 • %50 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin yarısını
 • %25 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin dörtte birini kapsamaktadır.

Burslar, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında geçirilebilecek süreyi  de kapsamakta olup öğrencinin yerleştirildiği programdaki normal öğrenimi süresince (4 yıllık programlarda 9 yarıyıl) akademik başarıya bakılmaksızın devam eder. Normal öğrenim süresini (9 yarıyıl) aşan öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Herhangi bir burslu programda okumakta iken çift ana dal programına devam etmekte olanlar için bu süreye bir yarıyıl ilave edilir.

 

 • İkinci burs türü: Üniversite içi Başarı Bursu, Yeditepe Üniversitesine yerleşip Üniversite üst kurulları tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili yarıyılda;

 

 •  olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin % 75’i
 •  % 50’si
 • % 25’i oranında güz yarıyılı kayıt öncesi, programda kayıtlı öğrenci sayısı en az 35 olması halinde, normal öğretim süresi içinde bulunanlara verilir. Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.

 

 • Üçüncü Burs Türü: Sporcu Bursu, Basketbol, Voleybol ve Hentbol alanlarında Üniversite spor takımına kabul edilen ve ferdi sporlarda Üniversite adına milli yarışlara katılan öğrencilere ilgili öğretim yılı ücretinin %50’si oranında, Yabancı Dil Hazırlık Programını da kapsayacak şekilde verilir.

 

Sporcu bursu;

 • Öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2,00’ın altına düşmesi,
 • Disiplin cezası alması,
 • Takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından; disiplinsizlik, performans yetersizliği ya da daimi sakatlık gibi nedenlerinden biriyle takımdan çıkarılması,
 • Ferdi spor yapan öğrencinin üst üste iki kez Milli Takıma çağırılmaması durumlarında kesilir; ancak, genel not ortalamasının ve spor performansının tekrar yükseltilmesi halinde yeniden verilir.

 

 

Yeditepe Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği Bölümü öğrencisi birden fazla bursu bir arada alabilir mi?

Bir öğrenci ancak bir burs olanağından faydalanabilir; birden fazla burs hakkını elde eden öğrenci için en yüksek burs olanağı geçerlidir.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde okumak için ne gibi nitelik / özelliklere sahip olmalıyım?

Turizm ve Otel İşletmeciliği sektöründe çalışmak isteyenlerin sosyal yönleri kuvvetli ve dinamik bireyler olmaları gerekmektedir. Müşterilerle sürekli etkileşim içinde olunan bir meslek için; insanlarla iyi iletişim kurabilmek, kendine güvenmek, güçlükler karşısında şaşırmamak, çabuk ve doğru kararlar alabilmek, sabırlı, nazik ve anlayışlı olabilmek çok önemlidir. Bu gibi özelliklere sahip bireyler turizm ve otel işletmeciliği sektöründe başarılı olmaktadırlar.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun olduktan sonra hemen iş bulabilir miyim?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimiz üniversite eğitimleri boyunca, gerek edindikleri yönetsel ve mesleki teorik bilgilerini iş ortamında uygulayabilmeleri gerekse mezuniyet sonrası iş bulmalarını kolaylaştırmak açısından, yoğun bir staj programından geçmekte ve sektörü tanırken kendilerini de sektöre ve sektör profesyonellerine tanıtma imkanı bulmaktadırlar. Bu sayede birçok öğrencimiz henüz öğrenciyken staj yaptığı şirketlerden iş teklifi almakta; mezuniyet sonrası iş arama dönemini yaşamadan mezun olur olmaz iş hayatına atılmaktadırlar.

 

Turizm ve Otel işletmeciliği Bölümünden mezun olduktan sonra hangi alanlarda lisansüstü eğitim yapılabilir?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun olduktan sonra işletme, turizm ve ulaştırma gibi alanlarda yüksek lisans yapılabilmektedir.

 

Yeditepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne yatay / dikey geçiş yapılabilir mi?

YATAY GEÇİŞ

 

Üniversitemizde Kurum içi, Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür. 

 

1.Kurum içi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır. Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahildir. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.

 

2.İkinci bir yatay geçiş yöntemi de Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre yatay geçiştir. Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

 

3.Üçüncü tür yatay geçiş ise Merkezi Yerleştirme Puanlarına göre kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş türüdür. Bu geçiş türünün genel kural ve prensipleri her yıl Haziran ayında ve Ocak ayında olmak üzere iki defa  yayınlanmakta ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir.  Yine detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

 

DİKEY GEÇİŞ

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgiler her yıl Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip edilebilir.

 

Yeditepe Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği Bölümünü tercih etmeyen isteyen bir öğrenci İstanbul dışında / İstanbul içi uzak mesafede yaşıyorsa konaklama / yurt imkanları nelerdir?

İstanbul'un merkezinde Ataşehir'de konumlandırılmış Yeditepe Üniversitesi kampüsümüzde yer alan yurtlarımız, 4.250 yatak kapasitelidir. Üniversite öğreniminizi İstanbul'da, 123.000 m2 alan üzerine kurulu tam donanımlı kampüsümüzde sürdürürken, kampüs içinde yer alan yurt olanaklarımızdan yararlanabilirsiniz.

 

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Oteli Esasları :

 • Yurt odalarının büyük çoğunluğu iki kişiliktir. Odalarda; banyo - tuvalet, mini buzdolabı, özel çalışma masası, sandalye, cam raflı kütüphane, aynalı gardırop ve yanmaz malzemeden yapılmış diğer donanım bulunmaktadır. Ayrıca 24 saat internet bağlantısı da mevcuttur.
 • Yurtta kalan öğrenciler, 24 saat kesintisiz bilgi merkezi hizmetleri başta olmak üzere Sosyal Tesislerde bulunan, Restoran, Kapalı ve Açık Yüzme Havuzu, Fitness Center, Squash Salonu, Sauna ve Türk Hamamından faydalanabilirler.

 

HER KÖŞESİ CENNET ÜLKEMİZDE TURİZMİN HER ALANINDA GİRİŞİMCİLER YETİŞTİRMEK İÇİN: YEDİTEPE

1.Girişimciliğe en uygun üniversite bölümü hangisi?

Turizm ve turizmi besleyen sektörler, ülkemizde en çok yatırım çeken ve istihdam yaratan alanların başında gelmekte ve devletimizce teşviklerle desteklenmektedir. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, gelecekte değeri sürekli artacak olan bu alanlarda uzman girişimciler yetiştirerek hizmet kalitesini artırmayı, iş imkanları sağlamayı ve ekonomimize katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

2.Girişimciliğe en uygun şehir?

Ülkemizin her köşesi doğal, tarihsel ve kültürel güzelliklerle doludur. Anadolumuzun her yöresindeki eşsiz miras, turizm alanındaki girişimcilere sağlık, eko-turizm, macera ve gastronomi gibiçok çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bu fırsatlardan yararlanabilecek girişimci adayları yetiştirir.

3.Girişimciliğin okulla ilgisi/bağlantısı nedir?

Birçok değerli girişim fikri deneyimsizlik, bilgisizlik ve eğitimsizlikten dolayı hayata geçemez veya başarısız olur. Eğitim programımızın sağladığı akademik ve uygulamalı altyapı ile okullu turizm girişimcilerinin gelecekteki başarılarını garanti ediyoruz.

4.Girişimciliğin üniversitesi olur mu?

Turizm sektörünün önde gelen kurumlarında deneyim sahibi öğretim kadrosu, sektör ile yakın işbirliği sayesinde yaygın staj imkanları, değerli misafir konuşmacılar ve şirket kurma ve yürütme deneyimi kazandıran online simülasyon dersleri sunan bölümümüz, girişimcilik için gerekli altyapıyı öğrencilerine üniversite ortamında sunmaktadır.

5. Girişimciliğin üniversitesi var mı?

Girişimciliğin üniversitesi, öğrencilerine yaratıcı düşünme, proje geliştirme ve dünyaya geniş bir bakış açısıyla bakma fırsatı tanıyan üniversitedir. Üniversitemiz ve bölümümüz bu fırsatları öğrencilerine sağlayarak turizm alanında başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaçlar.

6.Kosgeb uygulamalı girişimcilik nedir?

Üniversitemiz teknoloji transfer ofisi TÜBİTAK, KOSGEB, AB fonları ve başka fırsatlar hakkında eğitim, toplantı ve bilgilendirmeler yaparak geleceğin girişimcilerini bilinçlendirmektedir.

7.Girişimcilik türleri?

Girişimcilik her ne şekilde olursa olsun bir zihin yapısı ve bir yaşam tarzıdır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü yenilikçi düşünceyi akademik ve uygulamalı biçimde destekleyerek ticari, kurumsal ve sosyal girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

8.Uygulamalı girişimcilik eğitimi?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nün ders programı, girişimcilerin temel ihtiyaçlarına yönelik olarak yönetim, muhasebe/finans, sayısal yöntemler ve hukuk konularını içerir. Öğrencilerimiz Arizona State Üniversitesi işbirliği ile online yürütülen simülasyon dersinde bir şirketin satış, pazarlama, dağıtım, operasyon, insan kaynakları, finans vb gibi A dan Z ye tüm ögelerinin işlevlerini, sanal ortamda deneme yanılma yöntemi  ile öğrenmektedirler. Edindikleri bilgileri önde gelen turizm kurum ve kuruluşlarında, yoğun staj dönemleri ile pekiştirerek sektörü birebir deneyimleme fırsatına sahip olurlar.

9.Girişimcilik belgesi?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencileri 4 yıllık eğitimleri süresince kariyer günlerine ve sürekli eğitim merkezi’nin etkinliklerine katılarak sertifikalar edinebilir.