İletişim

Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Murat Yücelen

0216 578 00 00 -1950    murat.yücelen@yeditepe.edu.tr

 Öğr. Gör. Vecdi İbrahim Büyükyüksel   

0216 578 00 00 - 1972    ibuyukyuksel@yeditepe.edu.tr

Öğr.Gör. Mertol Göksoy      

0216 578 00 00 – 1898    mgoksoy@yeditepe.edu.tr

Öğr. Gör. Katrin Yiğitbaş

0216 578 00 00- 1949      yigitbas@yeditepe.edu.tr

Canan Demirci

0216 578 00 00 – 1953     canan.demirci@yeditepe.edu.tr

Meltem Karakaşoğlu

0216 578 00 00 – 3219    meltem.karakasoglu@yeditepe.edu.tr