Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümünün amacı nedir?

   Listeye geri dönmek için tıklayınız


Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümünün amacı nedir?


İnternet’in getirdiği kolaylıklar sayesinde mesafeler ortadan kalkmış ve küresel pazarlar oluşmuştur. Çokuluslu şirketlerin hızla çoğalması da ekonominin küreselleştiğinin bir göstergesidir. Küreselleşme ise beraberinde yoğun rekabet getirmiştir. Dolayısı ile bu yoğun rekabetçi ortamda rekabetin tüm enstrumanlarının verimlilikle kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda, rekabetin bir enstrümanı olarak elektronik ticaret tüm dünyada hızla yayılmakta ve rekabetin değişen yüzünü gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak, elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin yanı sıra finansal işlemlerin de internet üzerinden yapılmasının önemi çok artmıştır. Dolayısı ile, bu konuda uzmanlaşmış eleman açığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, yönetim, teknoloji ve elektronik ticaret konularındaki en son teori ve bilgileri öğretmek ve söz konusu teorilerin pratikteki uygulamalarını göstermek bölümün başlıca amaçlarının arasındadır. Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümümüzde, e-ticaret alanına özgün ihtiyaçların karşılanması için gerekli donanıma sahip mezunlar verilmesi hedeflenmektedir.

Lisans programları hakkında
bilgi almak için formu doldurun!