Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin yan dal yapma imkanı var mıdır?

   Listeye geri dönmek için tıklayınız


Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin yan dal yapma imkanı var mıdır?


Yan dal programının, ana dal derslerine (Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi) ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Yan dal programına, kayıtlı olunan programın (Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi) en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılında başvurulabilir.

Bir öğrencinin yan dal programına kabul edilebilmesi için:

  • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
  • Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.50 olması gerekir.
  • Burslu yan dal yapabilmek için de başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4 üzerinden 3.00 olması şartı aranır.

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki (Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal sertifikası alabilmek için ana dal (Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması gerekir.Yan dal programına devam eden öğrenciye yan dal sertifikası, devam ettiği birinci ana dal (Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi) programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını (Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi) tamamlayan, yan dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi yan dal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından(Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi) mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.