ERASMUS+ TURKEY INTERNSHIP CONSORTIUM 2017–2018 AKADEMİK YILI BAŞVURUSU AÇILMIŞTIR

Erasmus+ Turkey Internship Consortium kapsamında gerçekleştirilecek Erasmus+ Staj Hareketliliği için başvurular 16 Mart 2018 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 6 Nisan 2018’dir.

Uygunluk Kriterleri:

 • Öğrencinin Konsorsiyum ortağı yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim birinci eğitim kademesinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 • Birinci (Lisans) kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması.

Önemli Not: Erasmus+ Turkey Internship Consortium, Erasmus Staj Hareketliliğini hibeli olarak minimum 2 ay (60 gün) olacak şekilde belirlemiştir.

Erasmus+ Turkey Internship Consortium projesi üniversitemizin yürüttüğü farklı bir Eramus+ projesi olup sadece aşağıda belirtmiş olduğumuz bölüm öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir (Erasmus+ Staj Hareketliliği için lütfen web sitemizdeki ilanları takip ediniz) .

Staj yeri consortium tarafından bulunacaktır. Seçim işlemlerinden sonra detaylı bilgi verilecektir.

 

Başvuru yapabilecek bölümler:

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • İktisat
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

 

Başvuru Belgeleri:

Öğrenciler, başvuru belgelerini kayıtlı oldukları üniversitenin Konsorsiyum (Erasmus veya uluslararası ofislerine) temsilcisine teslim etmelidir.

 • Başvuru formu (Başvuru formu online olarak doldurulup çıktısı alındıktan sonra imzalanmalı)

 

Başvuru formu: https://docs.google.com/forms/d/1TZ2lI3olM1TpczAO0EJW7MsgMChmXNMN14HpXklPTAw/edit

 • Europass formatında CV*
 • Transkript*
 • 1 adet resim*

 

Seçim Kriterleri:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

(Toplam 100 puan üzerinden)

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan**

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan**

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan*

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

*Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

**belgelendirilmelidir

 

Yabancı Dil Sınavı:

Erasmus+ Staj Konsorsiyuma dahil olan her üniversite kendi yabancı dil sınavını yapacaktır.
Sınav Tarihi : 13 Nisan 2018 Cuma Günü
Sınav Yeri :    Rektörlük Binası Üzeyir Garih ve Yeşil Salon
Saat :              09:00 ‘da sınav alanında olunuz

Yabancı Dil Sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Hareketlilik Hibeleri (2017-2018 Akademik Dönemi / 2017-1-TR01-KA103-042064 Erasmus+ Projesi)

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

Başvuran öğrencilerin Erasmus+ hareketliliği başvurularında bu duyuruyu dikkate almaları ve hibelerin yetersiz olması durumunda Konsortium’dan herhangi bir hibe talep edemeyecekleri önemle bildirilir.

Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Not: Etic Erasmus+ Turkey Internship Consortium Staj programı Erasmus+ Staj Programından ayrı bir programdır. Birbirine karıştırılmaması önemli rica olunur.

Başarılar Dileriz.