Varış Noktası Yönetimi

Ders Kodu: 
ATH 304
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Fiziksel ve kültürel coğrafya sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler açısından formüle edilebilmek
Dersin İçeriği: 

Varış noktasının gelişimi ve teşviği için servis; geleneksel olmayan pazarlama ilkelerinin entegrasyonu

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Dünya seyahat ve turizmini genel boyutları anlaşılacaktır.

1,2

1,2,3

A

  1. Varış noktalarının sistematik analizi ve turizmin arz elamanları anlaşılacaktır.

1,2

1,2,3

A

  1. Talep, arz, organizasyon ve kaynakların esnek şablonunu sağlanacaktır.

7,12

1,2,3

A

  1. Dünya seyahat yapısı anlaşılacaktır.

7,12

1,2,3

A,B,D

  1. Her bölgede turizm için ana çekimler açıklanacaktır.

1,2,3

1,2,3

A,D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Coğrafya ve Turizm: Yerin Cazibesi

 

2

Dünya Turizminin Yapı ve Süreci

 

3

Turizm İçin Talep ve Kaynakların Coğrafyası; İklim ve Turizm, Seyahat İçin  Taşımacılık ve Turizm

 

4

Kuzey Amerika’da Varış Noktaları

 

5

Latin Amerika’da Varış Noktaları

 

6

Kuzey ve Batı Avrupa’da Varış Noktaları

 

7

Tekrar

 

8

Güney Avrupa’da Varış Noktaları

 

9

Orta Avrupa, Balkanlar ve Rusya’da Varış Noktaları

 

10

Afrika’da Varış Noktaları

 

11

Asya’da Varış Noktaları

 

12

Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Pasifik Adaları’nda Varış Noktaları

 

13

Varış Noktası Markalaşması

 

14

Tekrar

 

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Lloyd Hudman, Richard Jackson “Geography of Travel&Tourism” 4.basım

Brian Boniface&Chris Cooper “Worldwide Destinations The Geography of Travel and Tourism” 4.basım

Diğer Kaynaklar

Dünya Atlası

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Sunumlar

Ödevler

Varış noktası Sunumu

Sınavlar

Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili temel kavramları anlamak

 

 

 

 

x

 

2

Turizm ve otel işletmeciliğinin bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarını anlamak ve farkındalık sahibi olmak

 

 

 

 

x

 

3

Turizm ve otel işletmeciliği alanında sektörle ilgili etik, mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmak

 

 

 

x

 

 

4

Hizmet sektörünün kendine özgü dinamiklerinin bilincine sahip olmak ve mesleki mükemmeliyet standartlarını öğrenmek

 

x

 

 

 

 

5

Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve liderlik özelliklerine sahip olarak diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak

 

 

x

 

 

 

6

En az iki yabancı dilde, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak

 

 

 

 

x

 

7

Uluslararası alanda tecrübe sahibi, mesleki ve akademik eğitimde uzman kadronun sağladığı farklı kültürlere ve dillere uyum becerisine sahip olmak

 

 

 

 

x

 

8

Kişisel, beşeri, teknik ve davranışsal becerilere sahip olmak

 

 

x

 

 

 

9

İnterdisipliner uygulamalarla (işletmecilik, ticaret, acentecilik, havayolu, lojistik vb.) farklı alanlarda işbirliği becerisine sahip olmak

 

 

x

 

 

 

10

Turizm ve otel işletmeciliği alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak ve proje üretmek

 

 

 

x

 

 

11

Turizm ve otel işletmeciliği alanında mesleki, akademik, teknik, entelektüel ve kültürel donanıma sahip olmak

 

 

x

 

 

 

12

Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek

 

 

 

 

x

 

13

Turizm işletmeciliğinin bir alanında (kongre-konaklama yönetimi, havayolları yönetimi, gastronomi, sosyal ve beşeri bilimler alanı) uzmanlaşmak

 

 

x

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

12

3

36

Ara Sınav

1

15

15

Ödev

1

15

15

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

131

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6