Uluslararası Kurumsal Finans

Ders Kodu: 
AFN 418
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Uluslararası bir şirketin doğru yatırım, finansman ve döner sermaye kararlarını verirken karşılaşacağı zorluklar ve fırsatlar, ve bu zorluk ve fırsatlarla baş etme yöntemleri hakkında kavrayış sağlama
Dersin İçeriği: 

Uluslararası para ve sermaye piyasaları ve fonksiyonları; Faiz ve döviz takasları; Uluslararası portföy yönetiminin temelleri;  Direkt yabancı yatırım ve sınır ötesi şirket satın alımları; Uluslararası sermaye yapısı ve sermayenin maliyeti; Uluslararası yatırım bütçelemesi; Uluslararası nakit yönetimi; Uluslararası vergilendirme ve transfer fiyatlandırması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Uluslararası para ve sermaye piyasalarının nasıl işlediğini ve uluslararası bir şirketin bu piyasalardan nasıl finansman sağlayabileceğini açıklayabilmek

4, 7, 9

1,2,3

A,C

Uluslararası bir şirketin faiz ve döviz takaslarını kullanarak riskini nasıl yönetebileceğini açıklayabilmek

4, 7, 8, 9

1,2,3

A,C

Yabancı yatırımların yarattığı zorlukları ve fırsatları analiz edebilmek

4, 7, 8, 9

1,2,3

A,C

Uluslararası bir şirketin sermaye maliyetini hesaplayabilmek ve sermaye yapısının nasıl değişiklik gösterdiğini tartışabilmek

4, 7, 8, 9

1,2,3

A,C

Uluslararası yatırım bütçeleme projelerinin değerlendirme analizlerini yapabilmek

4, 7, 8, 9, 10, 11

1,2,3

A,C

Uluslararası şirkette nakit yönetiminde kullanılabilecek farklı yaklaşımları ayırt edebilmek

4, 7, 8, 9

1,2,3

A,C

 

2, 4, 7, 8, 9, 11

1,2,3

A,C

Uluslararası finansal kararlarda vergilerin  önemini ve transfer fiyatlandırmasının nasıl işlediğini açıklayabilmek

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Globalleşme ve Uluslararası Şirket

 

2

Uluslararası Borç Piyasaları

 

3

Uluslararası Sermaye Piyasaları

 

4

Faiz Oranı Takasları

 

5

Döviz Takasları

 

6

Uluslararası Portföy Yönetimi

 

7

Ara Sınav

 

8

Direkt Yabancı Yatırım ve Sınır Ötesi Şirket Alımları

 

9

Uluslararası Şirketlerin Sermaye Yapısı

 

10

Uluslararası Şirketlerin Sermaye Maliyeti

 

11

Uluslararası Sermaye Bütçelemesi

 

12

Uluslararası Sermaye Bütçelemesi

 

13

Uluslararası Nakit Yönetimi

 

14

Uluslararası Vergiler ve Tranfer Fiyatlandırması

 
 

Kaynaklar

Ders Kitabı

International Finance, Eun and Resnick, 7th Global edition,  2015

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders kitabı, ders notları

Ödevler

Ev ödevleri (4 adet)

Sınavlar

1 ara sınav ve final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 1

60

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 4

40 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

 30

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

 70

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Uluslararası finans mezunu çok kültürlü ve çok dilli çevrelerde çalışmasını kolaylaştıracak, bulunduğu ortama adapte edecek, edindikleri birden fazla dilde güçlü yazılı ve sözel iletişim becerisini kullanarak uyum sorunlarını ortadan kaldıracak kültürlerarası yetkinlik kazanır.

 

X

       

2

Uluslararası finans sisteminin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate alınıp, öğrencilerin bu alanlarda ileride karşılaşabilecekleri durumlar karşısında hazırlıklı olmaları sağlanır.

 

X

       

3

Uluslararası finans mezunu sanal laboratuar destekli eğitim programı sayesinde 21.ci yüzyılın getirdiği çağdaş bilişim teknolojilerini ve güncel finans araçlarını etkin kullanır.

X

         

4

Uluslararası finans mezunları sisteminin içerisinde yer alıp, hem teorik hem de amprik olarak, finansal piyasalardaki iş hayatına uyum sağlamaları hızlandırılır, bu buna bağlı olarak finans olgularının analizi ve yorumlanabilme yetisini kazanırlar.

     

X

   

5

Uluslararası finans mezunları eğitim süreçlerinde tecrübe ettikleri örnek olay, örnek çözümler, edindikleri bilgi birikimleri sayesinde iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrayabilir, sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurarak içinde bulundukları sistemin gelişmesine katkıda bulunurlar.

 

X

       

6

Uluslararası finans mezunu edindiği liderlik, takım çalışması, kişiler arası iletişim becerileri ile finans ve benzeri disiplinler arası proje geliştirilebilir.

 

X

       

7

Uluslararası finans mezunu döviz piyasaları ve uluslararası finansal pazarlarda gelişen olayları analiz edebilir ve yorumlayabilir, bu piyasalarda türev ürünlerle işlem yapabilir.

 

       

X

 

8

Uluslar arası finans mezunu temel finans ilkelerini, karar alma sürecine uygulamak için matematiksel ve istatistik bilgisinden yararlanıp, data toplanması, incelenmesi ve finans piyasasında gerekli olan modellemeleri yapabilir.

       

X

 

9

Uluslararası finansal mezunu yönetim araçlarını, uluslar arası finansal piyasaları ve aracı kurum ile kuruluşları tanır, kariyerinde eriştiği başarılı bir pozisyon olarak çokuluslu bir şirketin finans yönetiminde gerektiği yerlerde bütün bunlardan yararlanmayı bilir.

       

X

 

10

Uluslararası finans mezunları hızla değişen iş, ekonomik ve finansal koşullarda sorumluluk alır, sürece uyum sağlar, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla süreci yönetebilirler.

     

X

   

11

Uluslar arası finans mezunu edindiği eleştirel düşünme yeteneği kullanarak, uluslararası çevredeki politik, yasal, ekonomik ve teknolojik güçleri anlayarak, bu güçlerin sebep ya da sonuç olduğu olaylar zincirini anlayıp, gerektirdiği yerde edindiği bilgileri ve analizleri aktarabilir.

 

   

X

     
 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

20

20

Ödev

4

5

20

Final

1

25

25

Toplam İş Yükü

 

 

155

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

6,20

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6