Turizmde Güncel Konular

Ders Kodu: 
ATH 421
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, turizm çalışmaları için merkezi bir kavram olan kültürü oluşturan sinerjileri incelemektir
Dersin İçeriği: 

Turizm endüstrisine ait güncel trendleri araştırma, analiz etme

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri

 

2

Konuk Konuşmacı

 

3

Öğrenci Sunumları

 

4

Varış Noktası İle İlgili Olayların Kültürel Ve Ekonomik Etkileri

 

5

Konuk Konuşmacı

 

6

Öğrenci Sunumları

 

7

Turizmin Çevresel Etkileri

 

8

Konuk Konuşmacı

 

9

Öğrenci Sunumları

 

10

Gıda Kültürü Ve Turizm

 

11

Konuk Konuşmacı

 

12

Öğrenci Sunumları

 

13

Multimedyada Turizm

 

14

Konuk Konuşmacı

 

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Hoca Materyalleri, Sunumlar

Ödevler

Sunumlar

Sınavlar

Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ödev

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili temel kavramları anlamak

 

 

 

 

x

2

Turizm ve otel işletmeciliğinin bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarını anlamak ve farkındalık sahibi olmak

 

 

 

 

x

3

Turizm ve otel işletmeciliği alanında sektörle ilgili etik, mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmak

 

 

 

x

 

4

Hizmet sektörünün kendine özgü dinamiklerinin bilincine sahip olmak ve mesleki mükemmeliyet standartlarını öğrenmek

 

 

x

 

 

5

Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve liderlik özelliklerine sahip olarak diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak

 

 

 

x

 

6

En az iki yabancı dilde, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak

 

 

 

 

x

7

Uluslararası alanda tecrübe sahibi, mesleki ve akademik eğitimde uzman kadronun sağladığı farklı kültürlere ve dillere uyum becerisine sahip olmak

 

 

 

 

x

8

Kişisel, beşeri, teknik ve davranışsal becerilere sahip olmak

 

 

 

x

 

9

İnterdisipliner uygulamalarla (işletmecilik, ticaret, acentecilik, havayolu, lojistik vb.) farklı alanlarda işbirliği becerisine sahip olmak

 

 

x

 

 

10

Turizm ve otel işletmeciliği alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak ve proje üretmek

 

 

 

x

 

11

Turizm ve otel işletmeciliği alanında mesleki, akademik, teknik, entelektüel ve kültürel donanıma sahip olmak

 

 

 

 

x

12

Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek

 

 

 

 

x

13

Turizm işletmeciliğinin bir alanında (kongre-konaklama yönetimi, havayolları yönetimi, gastronomi, sosyal ve beşeri bilimler alanı) uzmanlaşmak

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

20

2

40

Ödev

1

30

30

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6