Turizm Coğrafyası

Ders Kodu: 
ATH 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bir seyahat profesyoneli perspektifinden dünya coğrafyasının detaylı ele alınabilecek ve aktarılacaktır
Dersin İçeriği: 

Turist akınlarının yaşandığı destinasyonlara dayanarak kritik bölge ve kıtaları düşünme; analiz etme yetisi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5:Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Turizm ile dünya coğrafyasının ilişkisi açıklanacaktır.

1,2

1,2,3

A

  1. Genel dünya coğrafyası incelenecektir.

2

1,2,3

A

  1. Turistik bölgelerin coğrafi ve turist karakterleri incelenecektir.

1,2,12

1,2,3

A,C

  1. Dünya seyahat yapıları anlaşılacaktır.

2,12

1,2,3

A

  1. Her bölge için başlıca turist çekimleri açıklanacaktır.

13

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Coğrafya ve Turizm: Yerin Cazibesi

Hoca Materyali

2

Dünya Turizminin Süreç ve Yapısı

Hoca Materyali

3

Meksiko, Orta Amerika ve Karayipler’de Coğrafya ve Turizm

Hoca Materyali

4

Kuzey Amerika’da Coğrafya ve Turizm

Hoca Materyali

5

Güney Amerika’da Coğrafya ve Turizm

Hoca Materyali

6

Batı Avrupa’da Coğrafya ve Turizm

Hoca Materyali

7

Tekrar

Hoca Materyali

8

Kuzey Avrupa’da Coğrafya ve Turizm

Hoca Materyali

9

Güney Avrupa’da Coğrafya ve Turizm

Hoca Materyali

10

Orta Avrupa, Balkan ve Rusya’da Coğrafya Ve Turizm

Hoca Materyali

11

Sahraaltı Afrika’da Coğrafya ve Turizm

Hoca Materyali

12

Doğu Asya’da Coğrafya ve Turizm

Hoca Materyali

13

Güney ve Güney Doğu Asya’da Coğrafya ve Turizm

Hoca Materyali

14

Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Adalar’ında Coğrafya ve Turizm

Hoca Materyali

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Lloyd Hudman, Richard Jackson “Geography of Travel&Tourism” 4.basım

Brian Boniface&Chris Cooper “Worldwide Destinations The Geography of Travel and Tourism” 4.basım

Diğer Kaynaklar

Dünya Atlası, Boyut Yayın Grubu

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Hoca Materyali, Sunumlar

Ödevler

 

Sınavlar

Vize, Final

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

2

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili temel kavramları anlamak

 

 

 

x

 

 

2

Turizm ve otel işletmeciliğinin bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarını anlamak ve farkındalık sahibi olmak

 

 

 

 

x

 

3

Turizm ve otel işletmeciliği alanında sektörle ilgili etik, mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmak

 

 

x

 

 

 

4

Hizmet sektörünün kendine özgü dinamiklerinin bilincine sahip olmak ve mesleki mükemmelliyet standartlarını öğrenmek

x

 

 

 

 

 

5

Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve liderlik özelliklerine sahip olarak diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak

 

x

 

 

 

 

6

En az iki yabancı dilde, sözlü ve yazılı iletişim becerelerine sahip olmak

 

 

 

 

x

 

7

Uluslararası alanda tecrübe sahibi, mesleki ve akademik eğitimde uzman kadronun sağladığı farklı kültürlere ve dillere uyum becerisine sahip olmak

 

 

 

 

x

 

8

Kişisel, beşeri, teknik ve davranışsal becerilere sahip olmak

 

x

 

 

 

 

9

İnterdisipliner uygulamalarla (işletmecilik, ticaret, agentecilik, havayolu, lojistik vb.) farklı alanlarda işbirliği becerisine sahip olmak

 

x

 

 

 

 

10

Turizm ve otel işletmeciliği alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak ve proje üretmek

 

x

 

 

 

 

11

Turizm ve otel işletmeciliği alanında mesleki, akademik, teknik, entellektüel ve kültürel donanıma sahip olmak

 

 

x

 

 

 

12

Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek

 

x

 

 

 

 

13

Turizm işletmeciliğinin bir alanında (kongre-konaklama yönetimi, havayolları yönetimi, gastronomi, sosyal ve beşeri bilimler alanı) uzmanlaşmak

 

x

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

20

4

80

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

2

10

20

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

165

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7