Tedarik Zinciri Yönetimi & Lojistiğe Giriş II

Ders Kodu: 
ATR 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı lojistik operasyonları ve yönetiminin kapsamı ve IT sisteminin hedeflerini vurgulamak lojistik ve tedarik zincirinin entegrasyonunu sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste; Lojistik operasyonlar ve depolama, ambalajlama, ürün elleçleme, bilişim teknolojileri kuramı, küresel tedarik zinciri, ağ entegrasyonu, Planlama problemleri örneği, entegrasyon operasyonları, Lojistik tasarım & operasyonel planlama konuları işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Labaratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program çıktılarına Katkısı

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bu dersi alan öğrenciler lojistik operasyonların sorunlarını çözebilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16,17,18 

1,2,3

A,C

Bu dersi alan öğrenciler, lojistik operasyonarı ambalajlama ve elleçleme faaliyetlerini öğrenir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16,17,18

1,3,4

A,C

Dersi alanlar IT teknolojilerini öğrenilir

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16,17,18

1,3

A

Bu dersi alan öğrenciler küresel lojistik operasyonlarını yönetir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16,17,18

1,2,3

A

Bu derste öğrenciler, Lojistik ve operasyonel entegrasyonu öğrenirler.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16,17,18

1,2,4

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

 ATR 101 Tekrarı

1 saat

2

Lojistik operasyonları ve depolama

1 saat

3

Lojistik operasyonları, ürün elleçleme ve ambalajlama

1 saat

4

Bilişim teknolojieri kuramı

1 saat

5

Bilişim teknolojieri kuramı

1 saat

6

Küresel tedarik zinciri

1 saat

7

 Ağ entegrasyonu

1 saat

8

Örnek planlama problemi

1 saat

9

Ara sınav

 

10

Operasyon entegrasyonu

1 saat

11

Operasyon entegrasyonu

1 saat

12

Lojistik tasarım ve operasyonel planlama

1 saat

13

İşletme

1 saat

14

Genel tekrar

1 saat

15

Final

2 saat

 

Kaynaklar

Ders Notu

Bowersox,  Closs, Copper, (Supply Chain Logistics Management), McGraw Hill 3 trd or 2 nd edition

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

-

Ödevler

 

Sınavlar

Ara sınav, quiz,final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Final

1

20

Ödev

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

            Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.

 

x

 

 

 

2

İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.

 

 

 

x

 

3

Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

 

 

 

 

x

4

Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,

 

 

 

 

x

5

Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

x

 

 

6

Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

x

 

 

 

 

7

 Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

x

 

 

 

 

8

 Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek

x

 

 

 

 

9

 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek

 

 

x

 

 

10

Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak

 

 

 

 

x

11

Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,

 

 

 

 

x

12

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.

 

x

 

 

 

13

Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek

 

 

 

x

 

14

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,

x

 

 

 

 

15

 Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.

 

 

 

 

x

16

Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme

 

x

 

 

 

17

Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme

 

 

x

 

 

18

Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma. 

 

 

x

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

5

Kısa Sınav

1

20

20

Ödev

1

15

15

Final

 

 

 

Toplam İş Yükü

    

    

145

Toplam İş Yükü / 30 (s)

      

    

5,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6