Tedarik Zinciri Yönetimi & Lojistiğe Giriş I

Ders Kodu: 
ATR 101
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı,tedarik zinciri yönetimi ve lojistik kavramlarını ve bunların temellerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin içeriği; 21.yy tedarik zinciri,lojistik,tedarik ve üretim,envanter yönetimi,ulaşım altyapısı, taşımacılık operasyonları,müşteri odaklı tedariktir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 5:Benzetim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Labaratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program öğrenim çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Bu dersi alan öğrenci 21.yy lojistik tedarik zinciri ve lojistik kavramlarını açıklayabilir. 1,2,3 1,2,3 A, C
2.Bu dersi alan öğrenci tedarik zinciri yönetiminin temellerini değerlendirebilir. 1,2,3,4,8,9 1,2 A, C
3.Bu dersi alanöğrenci tedarik ve üretim çözümleri formüle etmebilecek düzeye ulaşır 1,2,3,12,13 1,2,3 A, C
4.Bu dersi alan öğrenci tedarik zinciri operasyonları hedefleri analiz yeteneğine sahip olur 1,2,3,4,8,9,11 1,2 A, C
5.Bu dersi alan öğrenci, dersin sonunda envanter yönetiminin temellerini öğrenir 1,2,3,4 1,2 A, C

Dersin Akışı

Hafta  Konular Ön Hazırlık
1 21.yy Tedarik Zinciri 1 Saat
2 21.yy Tedarik Zinciri 1 Saat
3 Lojistik 1 Saat
4 Müşteri memnuniyeti 1 Saat
5 Müşteri memnuniyeti 1 Saat
6 Tedarik & Üretim 1 Saat
7 Tedarik & Üretim 1 Saat
8 Vize sınavı 1 Saat
9 Envanter Yönetimi 1 Saat
10 Envanter Yönetimi 1 Saat
11 Envanter Yönetimi 1 Saat
12 Taşımacılık Altyapısı 1 Saat
13 Taşımacılık operasyonları 1 Saat
14 Genel Tekrar 1 Saat
15 Final Sınavı 2 saat

Kaynaklar

Ders Notu  -

Bowersox,  Closs, Copper, (Supply Chain Logistics Management), McGraw Hill 3 trd or 2 nd edition

Diğer Kaynaklar  

-

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar -
Ödevler  -
Sınavlar Vize,quiz, final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 10
Ödev 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.         x  
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.      x      
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak   x        
4 Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,         x  
5 Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak     x      
6 Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak     x      
7 Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak     x      
8 Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek         x  
9 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek     x      
10 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak         x  
11 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek       x    
12 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.     X      
13 Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek         x  
14 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak     x      
15 Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.      X      
  16. Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme.

17. Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme.

18. Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma

        x  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

1

5

5

Ödev

1

20

20

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6