Stratejik Havayolu Yönetimi

Ders Kodu: 
ATH 316
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Stratejik yönetimin önemi vurgulanırken firmanın iç ve dış çevresine dikkat çekerek rekabet dinamiklerinin anlatılması
Dersin İçeriği: 

İç ve dış çevre; Strateji çeşitleri; stratejik düşünme, rekabet dinamikleri; birleşme formülleri; sinerji, alliance

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Stratejik düşünmenin önemi kavranacaktır.

4,5

1,2,3

A,C

  1. Stratejik konuşlanmanın ve devamlılığı yakalamanın metodları uygulanabilecektir.

5,9,11

1,2,3

A,C

  1. İç ve dış çevrenin etkileri anlaşılacaktır.

13

1,2,3

A,C

  1. Uygulama takip ve kontrolün öneminin farkında olunacaktır.

12,10

1,2,3

A,C

  1. Rekabetçi ortam dinamikleri anlaşılacaktır.

10

1,2,3

A,C

  1. Firmanın yönlendirilmesinin gerekliliği anlaşılacaktır.

8

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Strateji Nedir

Strateji Kavramı

2

Stratejik Konuşlanma ve Sürdürülebilirlik

Konuşlanma Nedir

3

Rekabetçi Stratejiler

Rekabet

4

Dış Etkenler

Gerçekler

5

İç Etkenler

Potansiyel

6

Firmanın Stratejik Yönlendirilmesi

Vizyon

7

Strateji Tespitleri

Yönlendirme

8

Uygulama Takip ve Kontrol

Plan Program

9

Değişen Hedefler, Stratejik Trendler

Değişim

10

Farklılaştırma Stratejisi

Farklar

11

Rekabet Dinamikleri

Bakış Açısı

12

Stratejik Opsiyonların Entegrasyonu

Seçenekler

13

Alliance’ların Yarattığı Sinerji

İşbirliği

14

Gezi / Misafir Konuşmacı

Tecrübe

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Flouris & Oswald, “Strategy in Aviation Management”, Ashgate Press

Diğer Kaynaklar

www.airporthaber.com and other avation news media

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Sunumlar

Ödevler

Bir konu başlığının analizi

Sınavlar

Vize / Ara Sınav / Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav/Ödev

1

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili temel kavramları anlamak

 

 

 

 

x

 

2

Turizm ve otel işletmeciliğinin bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarını anlamak ve farkındalık sahibi olmak

 

 

 

x

 

 

3

Turizm ve otel işletmeciliği alanında sektörle ilgili etik, mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmak

 

 

 

 

x

 

4

Hizmet sektörünün kendine özgü dinamiklerinin bilincine sahip olmak ve mesleki mükemmeliyet standartlarını öğrenmek

 

 

 

x

 

 

5

Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve liderlik özelliklerine sahip olarak diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak

 

 

 

x

 

 

6

En az iki yabancı dilde, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak

 

 

x

 

 

 

7

Uluslararası alanda tecrübe sahibi, mesleki ve akademik eğitimde uzman kadronun sağladığı farklı kültürlere ve dillere uyum becerisine sahip olmak

 

 

 

x

 

 

8

Kişisel, beşeri, teknik ve davranışsal becerilere sahip olmak

 

 

 

x

 

 

9

İnterdisipliner uygulamalarla (işletmecilik, ticaret, acentecilik, havayolu, lojistik vb.) farklı alanlarda işbirliği becerisine sahip olmak

 

 

 

x

 

 

10

Turizm ve otel işletmeciliği alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak ve proje üretmek

 

 

 

 

x

 

11

Turizm ve otel işletmeciliği alanında mesleki, akademik, teknik, entelektüel ve kültürel donanıma sahip olmak

 

 

 

X

 

 

12

Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek

 

 

 

 

X

 

13

Turizm işletmeciliğinin bir alanında (kongre-konaklama yönetimi, havayolları yönetimi, gastronomi, sosyal ve beşeri bilimler alanı) uzmanlaşmak

 

 

 

x

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

20

20

Ödev

1

20

20

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6