Seyahat Endüstrisinde Satış Yönetimi

Ders Kodu: 
ATH 306
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Turizm işletmelerinde tutundurma, müşteri odaklı hizmete ilişkin strateji ve politikalar ele alınacaktır
Dersin İçeriği: 

Turizm hizmetleri pazarlamasının geleneksel pazarlama yaklaşımından farklılıkları; turizm hizmetlerinin özellikleri; turizm pazarında dağıtım kanalları; fiyatlandırma; bilgi akış sistemleri; satış arttırıcı teknikler; uluslararası turizm pazarları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Pazarlamanın 4 P’si, pazarlama karması, ağırlama sektörünün hedef kitlesi anlaşılacaktır.

4,12,13

1,2,3

A

  1. Otel için pazarlama planı anlaşılacaktır.

4,12,13

1,2,3

A

  1. İş, bireysel ve grup olarak seyahat edenlerin karakterleri analiz edilecektir.

4,12,13

1,2,3

A

  1. Satış ofisinin organizasyonu, iletişim sistemlerinin gelişimi kavranacaktır.

4,12,13

1,2,3

A

  1. Kuruluş ve seyahat acentasına satış araması uygulaması yapılacaktır.

4,5,12,13

4

A,C

  1. Satış verimliliğini ve otel karlılığını arttıran metodlar oluşturulacaktır.

4,12,13

5

A

  1. Ağırlama sektöründe reklam ve halkla ilişkileri anlaşılacaktır.

4,12,13

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Pazarlamaya Giriş

 

2

Pazarlama Planı: Rekabet Analizi, Pazar Bölünmesi ve Konumlandırma

 

3

Pazarlama Planı: Pazarlama Objektifleri, Değerlendirmesi

 

4

Satış Ofisi İletişim Sistemi

 

5

Araştırma, Satış Hesaplarının Nitelenmesi

 

6

Bireysel Satışlar

 

7

Tekrar

 

8

Satış Araması İçin Hazırlık

 

9

Satış Verimliliğinin Geliştirilmesi

 

10

Tele Pazarlama

 

11

Reklam ve Halkla İlişkiler

 

12

Reklam ve Promosyon

 

13

İş Seyahatçileri İçin Pazarlama

 

14

Birey ve Grup Seyahatçileri İçin Pazarlama

 

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

James R. Abbey “Hospitality Sales and Marketing” 4. basım

Diğer Kaynaklar

Kotler P., Bowen J., Makens J. “Marketing for Hospitality and Tourism” 2.basım

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Hoca materyalleri

Ödevler

Satış Araması Sunumu

Sınavlar

Vize, Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili temel kavramları anlamak

 

 

 

 

x

 

2

Turizm ve otel işletmeciliğinin bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarını anlamak ve farkındalık sahibi olmak

 

 

 

x

 

 

3

Turizm ve otel işletmeciliği alanında sektörle ilgili etik, mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmak

 

 

 

 

x

 

4

Hizmet sektörünün kendine özgü dinamiklerinin bilincine sahip olmak ve mesleki mükemmeliyet standartlarını öğrenmek

 

 

 

 

x

 

5

Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve liderlik özelliklerine sahip olarak diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak

 

 

 

x

 

 

6

En az iki yabancı dilde, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak

 

 

 

 

x

 

7

Uluslararası alanda tecrübe sahibi, mesleki ve akademik eğitimde uzman kadronun sağladığı farklı kültürlere ve dillere uyum becerisine sahip olmak

 

 

 

 

x

 

8

Kişisel, beşeri, teknik ve davranışsal becerilere sahip olmak

 

 

x

 

 

 

9

İnterdisipliner uygulamalarla (işletmecilik, ticaret, acentecilik, havayolu, lojistik vb.) farklı alanlarda işbirliği becerisine sahip olmak

 

 

 

x

 

 

10

Turizm ve otel işletmeciliği alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak ve proje üretmek

 

x

 

 

 

 

11

Turizm ve otel işletmeciliği alanında mesleki, akademik, teknik, entelektüel ve kültürel donanıma sahip olmak

 

 

 

x

 

 

12

Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek

 

 

 

 

x

 

13

Turizm işletmeciliğinin bir alanında (kongre-konaklama yönetimi, havayolları yönetimi, gastronomi, sosyal ve beşeri bilimler alanı) uzmanlaşmak

 

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

12

3

36

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

1

15

15

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5