Resort Yönetimi

Ders Kodu: 
ATH 415
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu derste her türlü hizmeti veren tatil beldelerinin yönetiminde kullanılan sistem ve metodlar ele alınacaktır
Dersin İçeriği: 

Kişilerin alıştıkları yer, iklim, aktiviteler ve kendi yaşam biçimlerine bağlı olarak, değişik tipteki tatil beldelerine yönelik yaptıkları özel tercihler karşılaştırmalı olarak incelenecektir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5:Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Resort ve ticari otel faaliyetleri arasındaki farklılıklar anlaşılacaktır

1,3,4

1,2,3

A

  1. Resort çeşitleri açıklanacaktır

12,9

1,2,3

A,C

  1. Resort misafirlerinin pazar diliminin analizi anlaşılacaktır

1,2

1,2,3

A,D

  1. Resortların ekonomi ve ilkeleri anlaşılacaktır

13,12

1,2,3

A

  1. Eğlence imkanlarının gelişimi ve yönetimi öğrenilecektir

10,11

1,2,3

A,D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Resortların tarihçesi, Resort çeşitleri

 

2

Resort ve ticari otellerin yönetim ilkeleri

 

3

Resort misafiri: Pazar dilimi

 

4

Resort misafiri: Pazar dilimi

 

5

Eğlence imkanları: Gelişim ve Yönetim

 

6

Tasarım İlkeleri

 

7

Vize

 

8

Resort deneyim pazarlaması

 

9

Resort faaliyeti

 

10

Resort faaliyeti

 

11

Resort ekonomisi

 

12

Misafir aktivite programı ve formatı

 

13

Misafir aktivite programı ve formatı

 

14

Resortların geleceği

 

15

Final

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Christie R. “Resort Management and Operations”

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

50

Kısa Sınav

 

 

Ödev

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili temel kavramları anlamak

 

 

 

 

X

 

2

Turizm ve otel işletmeciliğinin bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarını anlamak ve farkındalık sahibi olmak

 

 

 

X

 

 

3

Turizm ve otel işletmeciliği alanında sektörle ilgili etik, mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmak

 

 

 

 

X

 

4

Hizmet sektörünün kendine özgü dinamiklerinin bilincine sahip olmak ve mesleki mükemmeliyet standartlarını öğrenmek

 

 

 

X

 

 

5

Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve liderlik özelliklerine sahip olarak diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak

 

 

X

 

 

 

6

En az iki yabancı dilde, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak

 

 

 

 

X

 

7

Uluslararası alanda tecrübe sahibi, mesleki ve akademik eğitimde uzman kadronun sağladığı farklı kültürlere ve dillere uyum becerisine sahip olmak

 

 

 

X

 

 

8

Kişisel, beşeri, teknik ve davranışsal becerilere sahip olmak

 

 

X

 

 

 

9

İnterdisipliner uygulamalarla (işletmecilik, ticaret, acentecilik, havayolu, lojistik vb.) farklı alanlarda işbirliği becerisine sahip olmak

 

 

 

 

X

 

10

Turizm ve otel işletmeciliği alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak ve proje üretmek

 

 

 

X

 

 

11

Turizm ve otel işletmeciliği alanında mesleki, akademik, teknik, entelektüel ve kültürel donanıma sahip olmak

 

 

 

 

X

 

12

Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek

 

 

 

 

X

 

13

Turizm işletmeciliğinin bir alanında (kongre-konaklama yönetimi, havayolları yönetimi, gastronomi, sosyal ve beşeri bilimler alanı) uzmanlaşmak

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

  45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

 90

Ara Sınav

 

 

 

Ödev

1

12 

12 

Final

1

15 

15 

Toplam İş Yükü

 

 

 162

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

 6,48

Dersin AKTS Kredisi

 

 

 6

 
Lisans programları hakkında
bilgi almak için formu doldurun!