Para ve Banka

Ders Kodu: 
AFN 313
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilere para ve para politikaları ile ilgili temel kavramsal yapıyı aktarmak, güncel para teorisi, bankacılık ve para politikası ile ilgili analitik yöntemleri göstermektir.
Dersin İçeriği: 

Para Teorisi: Para tanımları, paranın fonksiyonları, para talebi, para arzı, faiz oranları; Bankacılık teorisi: Bankacılık sektörü, bankacılık işlemleri; Banka türleri: Merkez bankası,ticari bankalar, yatırım ve kalkınma bankaları; Para politikası: Farklı para politikası araçları, para politikası uygulaması ve parasal aktarım mekanizması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D:Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Para ve bankacılık alanında özellikle finansal aracı kurumların ekonomik analizinde kullanılan temel kavramları açıklar ve kullanır.

4

1,2,3

A,C

2) Ekonomi teorisini kullanarak finansal aracı kurumların üstlendiği rolü analiz eder.

4,5

1,2,3

A,C

3) Merkez Bankası Bilançosunu kavrar, merkez bankacılığı temel ilke ve uygulamalarını yorumlar.

9

1,2,3

A,C

4) Banka yönetimine ilişkin temel yöntemleri kavrar ve uygulayabilir.

4,5,9,10

1,2,3

D

5) Para politikasını kavrar.

9,10,11

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş-Genel Tekrar

Ders Kitabı-Giriş

2

Para Nedir?

Ders Kitabı

3

Finansal Yapının Ekonomik Analizi

Online kaynaklar

4

Bankacılık İlkeleri

Ders Kitabı, Online kaynaklar

5

Denetim

Ders kitabı, Makale

6

Para Arzı

Ders Kitabı

7

Merkez Bankacılığı

Ders Kitabı, Online kaynaklar

8

Para Politikası Araçları

Ders Kitabı

9

Para Politikası Uygulaması

Ders Kitabı

10

Para Teorisi – Para Talebi

Ders Kitabı

11

IS-LM Modeli

Ders Kitabı, Online kaynaklar,

 Ders Notu

12

Para ve Maliye Politikası

Ders Kitabı, Online kaynaklar

13

Toplam Talep/Arz Analizi

Ders Kitabı, Online kaynaklar,

Ders Notu

14

Para ve Enflasyon İlişkisi

Ders Kitabı

15

Final Sınavı

 

Kaynaklar

Kitap

Frederic S. Mishkin (2009). The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 9e, Addison Wesley, Boston.

Ders Notu

Ev ödevleri, Dönem projesi için yönerge ve not, Makaleler

Diğer Kaynaklar

Ders web sitesi, Finansal hesap makinesi, Online kaynaklar, Makaleler, Ders notları

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ev ödevleri, Dönem projesi için yönerge ve not, Çeşitli makaleler

Ödevler

Ev ödevleri

Sınavlar

Ara sınav ve Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

6

20

Dönem projesi

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Uluslar arası finans mezunu çok kültürlü ve çok dilli çevrelerde çalışmasını kolaylaştıracak, bulunduğu ortama adapte edecek, edindikleri birden fazla dilde güçlü yazılı ve sözel iletişim becerisini kullanarak uyum sorunlarını ortadan kaldıracak kültürlerarası yetkinlik kazanır.

 

 

 

 

 

 

2

Uluslar arası finans sisteminin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate alınıp, öğrencilerin bu alanlarda ileride karşılaşabilecekleri durumlar karşısında hazırlıklı olmaları sağlanır.

 

 

 

 

 

 

3

Uluslar arası finans mezunu sanal laboratuar destekli eğitim programı sayesinde 21.ci yüzyılın getirdiği çağdaş bilişim teknolojilerini ve güncel finans araçlarını etkin kullanır.

 

 

x

 

 

 

4

Uluslar arası finans mezunları sisteminin içerisinde yer alıp, hem teorik hem de amprik olarak, finansal piyasalardaki iş hayatına uyum sağlamaları hızlandırılır, bu buna bağlı olarak finans olgularının analizi ve yorumlanabilme yetisini kazanırlar.

 

 

 

 

x

 

5

Uluslar arası finans mezunları eğitim süreçlerinde tecrübe ettikleri örnek olay, örnek çözümler, edindikleri bilgi birikimleri sayesinde iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrayabilir, sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurarak içinde bulundukları sistemin gelişmesine katkıda bulunurlar.

 

 

 

 

X

 

6

Uluslar arası finans mezunu edindiği liderlik, takım çalışması, kişiler arası iletişim becerileri ile finans ve benzeri disiplinler arası proje geliştirilebilir.

 

 

X

 

 

 

7

Uluslar arası finans mezunu döviz piyasaları ve uluslararası finansal pazarlarda gelişen olayları analiz edebilir ve yorumlayabilir, bu piyasalarda türev ürünlerle işlem yapabilir.

 

 

 

 

X

 

 

8

Uluslar arası finans mezunu temel finans ilkelerini, karar alma sürecine uygulamak için matematiksel ve istatistik bilgisinden yararlanıp, data toplanması, incelenmesi ve finans piyasasında gerekli olan modellemeleri yapabilir.

 

 

X

 

 

 

9

Uluslar arası finansal mezunu yönetim araçlarını, uluslar arası finansal piyasaları ve aracı kurum ile kuruluşları tanır, kariyerinde eriştiği başarılı bir pozisyon olarak çokuluslu bir şirketin finans yönetiminde gerektiği yerlerde bütün bunlardan yararlanmayı bilir.

 

 

 

X

 

 

10

Uluslar arası finans mezunları hızla değişen iş, ekonomik ve finansal koşullarda sorumluluk alır, sürece uyum sağlar, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla süreci yönetebilirler.

 

 

x

 

 

 

11

Uluslar arası finans mezunu edindiği eleştirel düşünme yeteneği kullanarak, uluslararası çevredeki politik, yasal, ekonomik ve teknolojik güçleri anlayarak, bu güçlerin sebep ya da sonuç olduğu olaylar zincirini anlayıp, gerektirdiği yerde edindiği bilgileri ve analizleri aktarabilir.

 

 

x

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

5

5

Ödev

6+1(Proje)

(2+8)

20

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

140

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
Lisans programları hakkında
bilgi almak için formu doldurun!