Odalar Bölümü Yönetimi

Ders Kodu: 
ATH 341
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
33
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Konaklama endüstrisindeki odalar operasyonu yönetimine özgü konuları öğrencilere tanıtmak
Dersin İçeriği: 

Odalar operasyonunda kat hizmetleri faaliyetleri, odaların doluluk planlaması, tahmin, raporlama, bütçeleme kavramı, ve gelir yönetimi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Üretkenliğin belirlenmesi ve kat hizmetleri standartlarına uygun performansta etkin personel alımı

1,2

1,2,3

A

  1. Bakım ve temizlik düzenini içeren kat hizmetleri gününü açıklamak

1,2

1,2,3

A

  1. Envanter kontrolü ve sabit varlık yönetimi

6,12,13

1,2,3

A

  1. Oda talebi tahmini ve bütçelemesi

7,12,13

1,2,3

A,B,D

  1. Odalar operasyonunda gelir yönetimi

6,7,12,13

1,2,3

A,D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Misafir ağırlama

 

2

Kat hizmetleri departmanına giriş

 

3

Üretkenlik ve performans standartları

 

4

Kat hizmetleri departmanına personel alımı

 

5

Kat hizmetleri günü, temizlik ve düzenin sağlanması

 

6

Envanter kontrolü ve FFE yönetimi

 

7

Vize sınavı

 

8

Pazarı bölümlendirme ve fiyatlaması

 

9

Odalar operasyonunda gelir tahmini

 

10

Oda gelirleri bütçelemesi

 

11

Oda harcamaları bütçelemesi

 

12

Kat hizmetleri harcama ve maliyet bütçelemesi

 

13

Odalar operasyonu bütçesi hesaplama

 

14

Gelir yönetiminin temelleri

 

15

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Robert J. Martin, Professional Management of Housekeeping Operations, 3rd Edition

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Power Point Sunum

Ödevler

Bir otelin odalar operasyonu bütçesini yaratma

Sınavlar

Vize/Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Kısa Sınav/Ödev

1

30

Toplam

 

60

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili temel kavramları anlamak

 

 

 

 

x

 

2

Turizm ve otel işletmeciliğinin bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarını anlamak ve farkındalık sahibi olmak

 

 

 

 

x

 

3

Turizm ve otel işletmeciliği alanında sektörle ilgili etik, mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmak

 

 

 

x

 

 

4

Hizmet sektörünün kendine özgü dinamiklerinin bilincine sahip olmak ve mesleki mükemmeliyet standartlarını öğrenmek

 

 

 

 

x

 

5

Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve liderlik özelliklerine sahip olarak diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak

 

 

x

 

 

 

6

En az iki yabancı dilde, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak

 

 

 

 

x

 

7

Uluslararası alanda tecrübe sahibi, mesleki ve akademik eğitimde uzman kadronun sağladığı farklı kültürlere ve dillere uyum becerisine sahip olmak

 

 

 

 

x

 

8

Kişisel, beşeri, teknik ve davranışsal becerilere sahip olmak

 

 

x

 

 

 

9

İnterdisipliner uygulamalarla (işletmecilik, ticaret, acentecilik, havayolu, lojistik vb.) farklı alanlarda işbirliği becerisine sahip olmak

 

 

x

 

 

 

10

Turizm ve otel işletmeciliği alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak ve proje üretmek

 

 

 

x

 

 

11

Turizm ve otel işletmeciliği alanında mesleki, akademik, teknik, entelektüel ve kültürel donanıma sahip olmak

 

 

 

 

x

 

12

Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek

 

 

 

 

x

 

13

Turizm işletmeciliğinin bir alanında (kongre-konaklama yönetimi, havayolları yönetimi, gastronomi, sosyal ve beşeri bilimler alanı) uzmanlaşmak

       

x

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

6

90

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

1

15

15

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

152

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,08

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
Lisans programları hakkında
bilgi almak için formu doldurun!