Havayolu Yönetimi II

Ders Kodu: 
ATH 313
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciye Hava yolu endüstrisini tanıtmak ve ticari havayollarının nasıl yönetildiği hakkında temel bilgiler vermek
Dersin İçeriği: 

Havacılığın tarihçesi; Havacılık kuruluşları; Havayolu yönetimine mikro bakış; Güncel uygulamalar, metodlar, kavramlar.

 
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1-    Havacılık tarihçesi açıklanacaktır.

 

1,2,3

A,C

2-    Havacılık uluslararası kurumları tanınacaktır.

 

1,2,3,

A,C

3-    Havayolunun nasıl yönetildiği anlaşılacaktır.

 

1,2,3,

A,C

4-    Dağıtım mekanizmaları hakkında fikir sahibi olunacaktır.

 

1,2,3,

A,C

5-    Tarife yapısı çeşitleri açıklanacaktır.

 

1,2,3,

A,C

6-    Gelir yönetimini analiz edilecektir.

 

1,2,3,

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Havacılık Tarihçesi

Yüz yıllık geçmiş

2

Havacılık Kuruluşları

Uluslarası kuruluşlar

3

Çokuluslu Kuruluşlar Havayolları

IATA Havayolları

4

IATA Tarihçesi ve Deregulation

Cartel ler Oligopoy ler

5

Hava Ulaştırma Anlaşmaları Trafik Hakları

Uluslararası Anlaşmalar ICAO

6

Code Share ve SPA Anlaşmaları

Pazar paylaşma

7

Alliances

Sinerji

8

Dağıtım Kanalları, GDS’ler

Dağıtım kavramı

9

Tarife Yapısı,  Hub & Spoke Network

Tarife kavramı

10

Filo Planlaması

Filo

11

Gelir Yönetimi

Ücret çeşitlemesi rekabet ortamı

12

Müşteri Bağımlılık Programları

Müşteri odağı

13

Bsp&Cass

Ödeme sistemleri

14

Elektronik Ticaret

Internet

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

The Airline Business Rigas Doganis Mc Graw Hill

Diğer Kaynaklar

www.airporthaber.com gibi  havacılık siteleri 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Power Point Slide gosterisi

Ödevler

Zorunlu okuma: “Bulutların Üzerine Tırmanırken”; Dr. Cem Kozlu Remzi Kitabevi

Sınavlar

Vize / Zorunlu okuma quiz / Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav  / Devam

2

20

Ödev

2

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

1

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme hakkında temel terimlere hakim olmak ve bunu kurumlara, iş yönetimine ve uygulamalara yoğunlaşmasını sağlamak. Bu sayede sorunları analiz edip çözüm üretebilmek.

 

 

 

 

x

 

2

Sosyal davranış, kişilik ve kurum kültürü gibi konuların küresel düzeyde etkisini yorumlayabilmek ve öngörülebilir fırsatların geçerlilik kazanmasını sağlamak.

 

 

x

 

 

 

3

Öğrenilen bilgileri sahada uygulayabilme ve bunların yetkin bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak.

 

 

 

x

 

 

4

İşletmelerin ekonomik ve hukuki problemlerini inceleme ve onlara çözüm üretebilmek.

 

 

x

 

 

 

5

Dış ticaret üzerinde devletin etkisini fırsatlar perspektifinde doğru araştırıp, yorumlayabilmek.

x

 

 

 

 

 

6

Küresel düzeni, ekonomik ve siyasi açıdan doğru analiz edebilme ve coğrafi özelliklerin etkisini bu perspektiften yorumlayabilmek.

x

 

 

 

 

 

7

İşletmelerde etik dışı durumlarda sorunu önceden görebilme ve önleme kabiliyetine sahip olmak ile bunu çeşitli işlevsel alanlarda uygulayabilme becerisini kazanmak.

x

 

 

 

 

 

8

Dünya’nın büyük ekonomilerini analiz edebilme ve küresel mali tablonun şekillenmesinde çok-uluslu ve finans şirketlerinin hangi ölçü ve katma değer ile yer aldığını incelemek.

 

 

x

 

 

 

9

Uluslararası pazarlara giriş kaidelerini gösterme ve faaliyet alanı dahilinde markalaşma ve iletişim stratejileri geliştirebilme yetisi sağlamak

x

 

 

 

 

 

10

Yönetim, kontrol ve karar alma yeteneği kazandırma ve bunu sosyal ve mesleki ilişkilerde kullanabilmek

 

 

 

 

x

 

11

Ülkelerin uluslararası ekonomi politikalarının dış politika ve bölgeler kapsamında değerlendirilmesini sağlamak.

x

 

 

 

 

 

12

İstatistiki bilgileri öğrenme ve pratiğe dökme becerisi kazandırma ile bunu projelendirmek

x

 

 

 

 

 

13

Verilerin toplanması ve yorumlanması aşamasında toplumsal sorumluluk bilinciyle etik ilkeleri anlayabilme ve uygulayabilmek.

x

 

 

 

 

 

14

Ürettiği projeleri toplum yararına kullanabilme ve duyarlılıkla paylaşabilmek

x

 

 

 

 

 

15

Kültürlerarası farklılığın Uluslararası ticarette meydana getirdiği ötekileştirme üzerinde stratejik karar alabilme ve uygulayabilmek

x

 

 

 

 

 

16

Uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye'nin dış siyasetini analiz edebilme ve katma değer sağlayabilmek. Bu bağlamda uluslararası ve uluslar üstü kurumların politikalarını yorumlayabilmek

x

 

 

 

 

 

17

Öğrenilen bilgilerin bilgisayar ortamında uygulama ortamı verilerek bunların fonksiyonel değerlerini görebilme ve analiz edebilme becerisini  sağlamak

 

 

x

 

 

 

18

Ulusal ve uluslararası pazara hakim olma ve tüketicinin pazar değerlendirmesi üzerindeki etkisi analiz etme becerisi sağlamak. Doğru tüketici tercihlerini belirleyebilmek.

 

x

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Ara Sınav

1

20

20

Ödev

1

20

20

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

167

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6