Güvenlik ve Hasarın Önlenmesi Yönetimi

Ders Kodu: 
ATH 340
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu ders güvenlik programlarını gerektiren, misafirlerin güvenli ve emin konaklamasının sağlanması ile ilgili yasal konulara, bir güvenlik programını oluştururken dikkat edilecek hususlara, güvenlik personelini ve güvenlik cihazlarını seçme yöntemlerine odaklanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders güvenlik programlarını gerektiren, misafirlerin güvenli ve emin konaklamasının sağlanması ile ilgili yasal konulara, bir güvenlik programını oluştururken dikkat edilecek hususlara, güvenlik personelini ve güvenlik cihazlarını seçme yöntemlerine odaklanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Turizm endüstrisinde güvenliğin önemi açıklanabilecektir.

1,2,3,

1,2,3

A

  1. Bir güvenlik programı kurgulanabilecektir.

2,3

1,2,3

A

  1. Gerekli güvenlik araçları belirlenebilecektir.

8

1,2,3

A

  1. Müşteri endişelerini de kapsayan güvenlik prosedürleriyle tanışılmış olunacaktır.

12,13

1,2,3

A

  1. Fonların korunması prosedürleri geliştirilebilecektir.

12,13

1,2,3

A

  1. Güvenli bir çevre yaratmanın sorumluluğu anlaşılabilecektir.

12,13

1,2,3

A

  1. Acil durum yönetimi kavranmış olacaktır.

4,12,13

4

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Güvenlik Ve Oturma Sektörü

 

2

Güvenlik Programı Oluşturma

 

3

Müşteri Endişelerini Kapsayan Güvenlik Prosedürleri

 

4

Müşteri Ve Mal Varlığının Korunmasında Departman Sorumluluğu

 

5

Müşteri Ve Mal Varlığının Korunmasında Departman Sorumluluğu

 

6

Fonların Korunması

 

7

Tekrar

 

8

Sorumlulukların Yönetimi

 

9

Acil Durum Yönetimi

 

10

Acil Durum Yönetimi

 

11

Riskli Durumların Yönetimi Ve Güvenlik

 

12

Riskli Durumların Yönetimi Ve Güvenlik

 

13

Güvenlik Ve Havayolu Sektörü

 

14

Tekrar

 

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Security and Loss Prevention – Raymond C. Ellis

Diğer Kaynaklar

Philip Kotler “Marketing for Hospitality and Tourism” 2. basım

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Hoca Materyalleri

Ödevler

 

Sınavlar

Vize, Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ödev

2

70

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili temel kavramları anlamak

 

 

 

 

x

2

Turizm ve otel işletmeciliğinin bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarını anlamak ve farkındalık sahibi olmak

 

 

 

x

 

3

Turizm ve otel işletmeciliği alanında sektörle ilgili etik, mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmak

 

 

 

 

x

4

Hizmet sektörünün kendine özgü dinamiklerinin bilincine sahip olmak ve mesleki mükemmeliyet standartlarını öğrenmek

 

 

 

 

x

5

Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve liderlik özelliklerine sahip olarak diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak

 

 

 

x

 

6

En az iki yabancı dilde, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak

 

 

 

 

x

7

Uluslararası alanda tecrübe sahibi, mesleki ve akademik eğitimde uzman kadronun sağladığı farklı kültürlere ve dillere uyum becerisine sahip olmak

 

 

 

 

x

8

Kişisel, beşeri, teknik ve davranışsal becerilere sahip olmak

 

 

x

 

 

9

İnterdisipliner uygulamalarla (işletmecilik, ticaret, acentecilik, havayolu, lojistik vb.) farklı alanlarda işbirliği becerisine sahip olmak

 

 

 

x

 

10

Turizm ve otel işletmeciliği alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak ve proje üretmek

 

 

x

 

 

11

Turizm ve otel işletmeciliği alanında mesleki, akademik, teknik, entelektüel ve kültürel donanıma sahip olmak

 

 

 

 

x

12

Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek

 

 

 

 

x

13

Turizm işletmeciliğinin bir alanında (kongre-konaklama yönetimi, havayolları yönetimi, gastronomi, sosyal ve beşeri bilimler alanı) uzmanlaşmak

 

 

 

 

x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

2

20

40

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
Lisans programları hakkında
bilgi almak için formu doldurun!