Gelir Yönetimi

Ders Kodu: 
ATH 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere Gelir ve Kapasitenin yönetilmesi ve kontrolü bağlamında birim geliri ve toplam geliri maksimize etme metodları ele alınır.
Dersin İçeriği: 

Havayolu üretim birimler, mali defterlerin kavranması, orantı analizlerinin yapılması, yabancı para akaryakıt vb. risklerinin tanınması Cargo boyutunun anlaşılması, iş modelleri arasındaki farklı uygulamalar ve diğer endüstri kollarındaki gelir yönetimi metodları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. İşçi / işveren ilişkileri anlaşılacaktır.

5

1,2,3,

A,C

  1. Hizmet endüstrilerindeki gelir ve yönetim yolları açıklanacaktır.

9

1,2,3,

A,C

  1. Potansiyel risk konularının farkında olunacaktır (akaryakıt/döviz).

12,13

1,2,3,

A,C

  1. Gelir yönetimi dinamikleri anlaşılacaktır.

12

1,2,3,

A,C

  1. Kapasite ve gelirin beraber yönetilmesi tanımlanabilecektir.

13

1,2,3,

A,C

  1. Mali tabloların öneminin farkında olunacak ve orantı analizleri yapılacaktır.

12,13

1,2,3,

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Gelir Yönetimine Giriş

Temel Kavramlar

2

Metric Tablolar

Üretim Birimleri

3

Havayolu Endüstrisine Genel Bakış

Dünya Havacılığı

4

Mali Tablolar

Muhasebe

5

Havayolu Mali Tabloları Benchmarking Orantıları

Karşılaştırma

6

Havayolların Değer Durumları

Havayolları

7

Yabancı Para Ve Akaryakıt Volatilite Riskleri

Risk Yönetimi

8

Kargo Geliri Analizi

Bir Diğer Boyut

9

Düşük Maliyetli Havayolu Network RM  Karşılaştırması

Model Karşılaştırması

10

Talep Kısıtlaması Ve Kontrolü

Kısıtlamalar

11

Kapasite Kontrol

Teknik Detaylar

12

Yolcu Bağlılık Programlarının Mali Yönüne Bakış

Yolcu Bağımlılığı

13

Gelir Arttırıcı Yaratıcı Metodlar

Geleceğe Bakış

14

Diğer Sektörlerde Gelir Yönetim Metodları

Karşılaştırma

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Airline Finance, Peter S. Morell,  Ashgate Press

Diğer Kaynaklar

www.airporthaber.com ve diğer havacılık yayınları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Power Point Sunumlar

Ödevler

Her dönem güncel bir konunun analizi

Sınavlar

Vize/ Quiz / Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav / Ödev

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili temel kavramları anlamak

 

 

 

x

 

2

Turizm ve otel işletmeciliğinin bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarını anlamak ve farkındalık sahibi olmak

 

 

 

x

 

3

Turizm ve otel işletmeciliği alanında sektörle ilgili etik, mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmak

 

 

 

x

 

4

Hizmet sektörünün kendine özgü dinamiklerinin bilincine sahip olmak ve mesleki mükemmeliyet standartlarını öğrenmek

 

 

 

x

 

5

Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve liderlik özelliklerine sahip olarak diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak

 

 

x

 

 

6

En az iki yabancı dilde, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak

 

 

x

 

 

7

Uluslararası alanda tecrübe sahibi, mesleki ve akademik eğitimde uzman kadronun sağladığı farklı kültürlere ve dillere uyum becerisine sahip olmak

 

 

 

x

 

8

Kişisel, beşeri, teknik ve davranışsal becerilere sahip olmak

 

 

 

x

 

9

İnterdisipliner uygulamalarla (işletmecilik, ticaret, acentecilik, havayolu, lojistik vb.) farklı alanlarda işbirliği becerisine sahip olmak

 

 

x

 

 

10

Turizm ve otel işletmeciliği alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak ve proje üretmek

 

 

 

 

x

11

Turizm ve otel işletmeciliği alanında mesleki, akademik, teknik, entelektüel ve kültürel donanıma sahip olmak

 

 

 

x

 

12

Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek

 

 

 

 

x

13

Turizm işletmeciliğinin bir alanında (kongre-konaklama yönetimi, havayolları yönetimi, gastronomi, sosyal ve beşeri bilimler alanı) uzmanlaşmak

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

8

80

Ara Sınav

1

20

20

Ödev

1

25

25

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

165

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6