Finansal Tablolar Analizi

Ders Kodu: 
AFN 231
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Finansal Tablolar Analizi dersinin amacı, öğrencilerin finansal tabloları etkin olarak kullanma, analiz etme ve yorumlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Temel Finansal Tablolar: Gelir Tablosu, Bilanço , Nakit Akış Tablosu; Yatay Analiz; Dikey Analiz; Oran Analiz;

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1- Finansal Tabloları analiz edip yorumlar.

2,4,5,6,8

                1-2-3-5

             A-B-C-D-E

2-Finansal Tablolar Analizinin neden gerekli olduğunu anlar.

1,2,3,4

                1-2-3-5 

            A-B-C-D

3- Finansal bakış açısından şirketin fırsatlarını analiz eder.

4,5,6,8

                1-2-3-5

            A-B-C-D-E

4-Nakit akış Tablosunun faydasını açıklayabilir.

4,5,6,8

                1-2-3-5

            A-B-C-D

5- Finansal Raporlamanın amaçlarını anlar.

1,2,3,4

                1-2-3-5

            A-B-C-D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Finansal Tablolar Analizinin Önemi ve Finansal Karar Alıcılar

 

2

Temel finansal Tablolar: Gelir Tablosu ve Bilanço

 

3

Alacakların Analizi

 

4

Duran Varlıkların Analizi

 

5

Borçların Analizi

 

6

Yatırım ve Öz-sermaye Hesaplarının Analizi

 

7

Ara Sınav

 

8

Nakit Akış Tablosu

 

 

9

Yatay Analiz

 

10

Dikey Analiz

 

11

Oran Analizi

 

12

Kapsamlı Vaka Analizi

 

13

Nakit Akış Tablosu Analizi

 

 

14

Sunumlar

 

15     

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Financial Statement Analysis- A Global Perspective by Robinson,Munter,Grant, Int.Edition, Pearson-Prentice Hall.; Financial Accounting by Kimmel, Weygandt   Kieso, IFRS  Edition, John Wiley & Sons, 2011.

 

Diğer Kaynaklar

Finansal Piyasalar Labaratuarı,  online kaynaklar.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

2

10

Ödev

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Uluslar arası finans mezunu çok kültürlü ve çok dilli çevrelerde çalışmasını kolaylaştıracak, bulunduğu ortama adapte edecek, edindikleri birden fazla dilde güçlü yazılı ve sözel iletişim becerisini kullanarak uyum sorunlarını ortadan kaldıracak kültürlerarası yetkinlik kazanır.

 

 

 

 

x

 

2

Uluslar arası finans sisteminin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate alınıp, öğrencilerin bu alanlarda ileride karşılaşabilecekleri durumlar karşısında hazırlıklı olmaları sağlanır.

 

 

 

x

 

 

3

Uluslar arası finans mezunu sanal laboratuar destekli eğitim programı sayesinde 21.ci yüzyılın getirdiği çağdaş bilişim teknolojilerini ve güncel finans araçlarını etkin kullanır.

 

 

 

x

 

 

4

Uluslar arası finans mezunları sisteminin içerisinde yer alıp, hem teorik hem de amprik olarak, finansal piyasalardaki iş hayatına uyum sağlamaları hızlandırılır, bu buna bağlı olarak finans olgularının analizi ve yorumlanabilme yetisini kazanırlar.

 

 

 

x

 

 

5

Uluslar arası finans mezunları eğitim süreçlerinde tecrübe ettikleri örnek olay, örnek çözümler, edindikleri bilgi birikimleri sayesinde iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrayabilir, sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurarak içinde bulundukları sistemin gelişmesine katkıda bulunurlar.

 

 

 

x

 

 

6

Uluslar arası finans mezunu edindiği liderlik, takım çalışması, kişiler arası iletişim becerileri ile finans ve benzeri disiplinler arası proje geliştirilebilir.

 

 

 

x

 

 

7

Uluslar arası finans mezunu döviz piyasaları ve uluslararası finansal pazarlarda gelişen olayları analiz edebilir ve yorumlayabilir, bu piyasalarda türev ürünlerle işlem yapabilir.

 

 

 

x

 

 

 

8

Uluslar arası finans mezunu temel finans ilkelerini, karar alma sürecine uygulamak için matematiksel ve istatistik bilgisinden yararlanıp, data toplanması, incelenmesi ve finans piyasasında gerekli olan modellemeleri yapabilir.

 

 

 

x

 

 

9

Uluslar arası finansal mezunu yönetim araçlarını, uluslar arası finansal piyasaları ve aracı kurum ile kuruluşları tanır, kariyerinde eriştiği başarılı bir pozisyon olarak çokuluslu bir şirketin finans yönetiminde gerektiği yerlerde bütün bunlardan yararlanmayı bilir.

 

x

 

 

 

 

10

Uluslar arası finans mezunları hızla değişen iş, ekonomik ve finansal koşullarda sorumluluk alır, sürece uyum sağlar, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla süreci yönetebilirler.

 

 

x

 

 

 

11

Uluslar arası finans mezunu edindiği eleştirel düşünme yeteneği kullanarak, uluslararası çevredeki politik, yasal, ekonomik ve teknolojik güçleri anlayarak, bu güçlerin sebep ya da sonuç olduğu olaylar zincirini anlayıp, gerektirdiği yerde edindiği bilgileri ve analizleri aktarabilir.

 

 

 

x

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

20

20

Sunum

1

15

15

Kısa Sınav

2

10

20

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

155

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6