Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Ders Kodu: 
AFN 316
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, finansal kurum ve piyasaların işleyişi ile ilgili temel kavramsal yapıyı özellikle yaşanılan son finansal krizin sektör üzerindeki etkilerini de dikkate alarak aktarmak üzere tasarlanmıştır. Dersin llk bölümü faiz oranları ve menkul kıymetlerin fiyatlanması konusuna ayrılmış olup, getiri oranının hesaplanması ve piyasada genel faiz düzeyinin belirlenme süreci incelenmektedir. Dersin ikinci bölümü finansal piyasalar ile finansal hizmetler sektörüne ayrılmakta; ilgili finansal kurumlar ve piyasalarda işlem gören finansal varlıklar analitik olarak incelenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Finansal  piyasalar ve katılımcıların piyasaların gelişimindeki rolü; Finansal Piyasaların Temelleri; Finansal Piyasalar (para, tahvil,  Pay piyasaları, türev piyasalar); Finansal hizmetler sektörü.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D:Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)    Finansal piyasalar ve kurumların tarihsel gelişimini açıklar,

4

1,2,3

A,C

2)    Finansal kurumların finansal piyasalar ve genel ekonomi çerisindeki rolünü kavrar,

4,5

1,2,3

A,C

3)    Finansal piyasalarda faz oranlarının oluşum  sürecini kavrar; ilgili faktörleri belirler,

9

1,2,3

A,C

4)    Para ve sermaye piyasalarının gelişiminde katılımcıların rolünü kavrar,

4,5,6,7,8,9,10

1,2,3

B

5)    Finansa hizmetler sektörünü tanır,

4,5,6,7,8,9,10

1,2,3

B

6)    Finansal kurumların performansı açısından rekabet, risk ve küreselleşme olgusunun etkilerini degerlendirir,

9,10,11

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş-Genel Tekrar

Ders Kitabı-Giriş

2

Finansal Sistemin Yapısı

Ders Kitabı, Online kaynaklar

3

Faiz Oranları ve Değerlemedeki Rolü

Ders Kitabı

4

Faiz Oranlarının Risk ve Vade Yapısı

Ders Kitabı

5

Denetim

Ders kitabı, Makale

6

Genel Tekrar

 

7

Para Piyasaları

Ders Kitabı, Online kaynaklar

8

Tahvil Piyasası

Ders Kitabı, Online kaynaklar

9

Hisse Senedi Piyasası

Ders Kitabı, Ders notları

10

İpotekli Konut Finansmanı (Mortgage Piyasası)

Ders Kitabı, Online kaynaklar, Ders notları

11

Sigorta Şirketleri

Ders Kitabı, Online kaynaklar,

 Ders notları

12

Finansal Hizmetler Sektörü

Ders Kitabı, Online kaynaklar

13

Türev Piyasalar - Giriş

Ders Kitabı, Online kaynaklar

14

Genel Tekrar

 

15

Final Sınavı

 

Kaynaklar

Kitap

Main Text  Mishkin, F. S., Eakins, S. G., Financial Markets and Institutions, 5th edition, Addison-Wesley, 2006.

 

Howells P, and Bain K., The Economics of Money, Banking and Finance, A European Text, 4rd  edition, Prentice Hall, 2008.

Ders Notu

Ev ödevleri, Dönem projesi için yönerge ve not, Makaleler

Diğer Kaynaklar

Ders web sitesi, Finansal hesap makinesi, Online kaynaklar, Makaleler, Ders notları

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ev ödevleri, Dönem projesi için yönerge ve not, Çeşitli makaleler

Ödevler

Ev ödevleri

Sınavlar

Ara sınav ve Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

6

20

Dönem projesi

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme hakkında temel terimlere hakim olmak ve bunu kurumlara, iş yönetimine ve uygulamalara yoğunlaşmasını sağlamak. Bu sayede sorunları analiz edip çözüm üretebilmek.

 

 

 

 

X

 

2

Sosyal davranış, kişilik ve kurum kültürü gibi konuların küresel düzeyde etkisini yorumlayabilmek ve öngörülebilir fırsatların geçerlilik kazanmasını sağlamak.

 

 

 

 

X

 

3

Öğrenilen bilgileri sahada uygulayabilme ve bunların yetkin bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak.

 

 

 

X

 

 

4

İşletmelerin ekonomik ve hukuki problemlerini inceleme ve onlara çözüm üretebilmek.

 

 

 

 

X

 

5

Dış ticaret üzerinde devletin etkisini fırsatlar perspektifinde doğru araştırıp, yorumlayabilmek.

 

 

X

 

 

 

6

Küresel düzeni, ekonomik ve siyasi açıdan doğru analiz edebilme ve coğrafi özelliklerin etkisini bu perspektiften yorumlayabilmek.

 

 

X

 

 

 

7

Işletmelerde etik dışı durumlarda sorunu önceden görebilme ve önleme kabiliyetine sahip olmak ile bunu çeşitli işlevsel alanlarda uygulayabilme becerisini kazanmak.

 

 

 

 

X

 

8

Dünya’nın büyük ekonomilerini analiz edebilme ve küresel mali tablonun şekillenmesinde çok-uluslu ve finans şirketlerinin hangi ölçü ve katma değer ile yer aldığını incelemek.

 

 

 

 

X

 

9

Uluslararası pazarlara giriş kaidelerini gösterme ve faaliyet alanı dahilinde markalaşma ve iletişim stratejileri geliştirebilme yetisi sağlamak

 

 

 

 

X

 

 

10

Yönetim, kontrol ve karar alma yeteneği kazandırma ve bunu sosyal ve mesleki ilişkilerde kullanabilmek

 

 

 

 

X

 

11

Ülkelerin uluslararası ekonomi politikalarının dış politika ve bölgeler kapsamında değerlendirilmesini sağlamak.

 

 

X

 

 

 

12

Istatistiki bilgileri öğrenme ve pratike dökme becerisi kazandırma ile bunu projelendirmek

 

 

 

 

X

 

13

Verilerin toplanması ve yorumlanması aşamasında toplumsal sorumluluk bilinciyle etik ilkeleri anlayabilme ve uygulayabilmek.

 

 

 

 

X

 

14

Ürettiği projeleri toplum yararına kullanabilme ve duyarlılıkla paylaşabilmek

 

 

 

 

X

 

15

Kültürlerarası farklılığın Uluslararası ticarette meydana getirdiği ötekileştirme üzerinde stratejik karar alabilme ve uygulayabilmek

 

 

 

 

X

 

16

Uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye'nin dış siyasetini analiz edebilme ve katma değer sağlayabilmek. Bu bağlamda uluslararası ve uluslar üstü kurumların politikalarını yorumlayabilmek

 

 

X

 

 

 

17

Öğrenilen bilgilerin bilgisayar ortamında uygulama ortamı verilerek bunların fonksiyonel değerlerini görebilme ve analiz edebilme becerisini  sağlamak

 

 

 

 

X

 

18

Ulusal ve uluslararası pazara hakim olma ve tüketicinin pazar değerlendirmesi üzerindeki etkisi analiz etme becerisi sağlamak. Doğru tüketici tercihlerini belirleyebilmek.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

5

5

Ödev

6+1(Project)

(2+8)

20

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

140

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6