Ön Büro Operasyonları ve Otomasyon Sistemleri

Ders Kodu: 
ATH 210
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bir otelin başarılı olabilmesi için gereken ön büro faaliyetlerinin anlaşılması, organize edilmesi ve değerlendirilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Departmanlararası karmaşık ilişkiler, teknolojik ilerlemeler ve ön büro araçları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Farklı sistem, form, araç ve bilgisayar uygulamalarının fonksiyonları açıklanacaktır.

1,3,4

1,2,3

A,C

  1. Rezervasyon süreci için gereken kesin bilgiler sağlanabilecektir.

3,4,6

1,2,3

A,C

  1. Otelin karlılığını garanti etmek için rezervasyon sistemi  geliştirilebilecektir.

3,4,11

1,2,3

A,C

  1. Ön büro ve diğer departmanlar arası ilişkileri kuvvetlendirmek adına yararlı bir iletişim sistemi kurulabilecektir.

13

1,2,3

A,C

  1. Müşteri şikayetlerini azaltmak için prosedür geliştirilebilecektir.

11,13

1,2,3

A,C

  1. Otel muhasebesi uygulamaları takip edilebilecektir.

11,13

1,2,3,4

A,C,D

  1. Oda oranları, öngörüler ve bütçeleme analizleri yapılabilecektir.

11,13

4,5

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Otel Odası ve Otel Müşterileri

 

2

Müşteri Devirleri; Departmanlararası İletişim

 

3

Rezervasyon Süreci

 

4

Oda Uygunluğunun Öngörüsü

 

5

Getiri Yönetimi

 

6

Müşteri Kaydı

 

7

Tekrar

 

8

Oda Dökümleri

 

9

Müşteri Masrafları Ödeme İşlemleri

 

10

Müşteri Çıkışı

 

11

Müşteri Hesaplarının Günlük Duruma Getirilmesi

 

12

Müşteri Hesaplarının Günlük Duruma Getirilmesi

 

13

Müşteri Sorunlarını Belirleme ve Azaltma

 

14

Vaka Çalışması

 

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Front Office Procedures – Michael L. Kasavana, Richard M. Brooks

Diğer Kaynaklar

Hotel Front Office Management – James A. Bardi, Wiley. 2003

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Hoca Materyalleri

Ödevler

 

Sınavlar

Vize, Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili temel kavramları anlamak

 

 

 

 

x

2

Turizm ve otel işletmeciliğinin bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarını anlamak ve farkındalık sahibi olmak

 

 

 

x

 

3

Turizm ve otel işletmeciliği alanında sektörle ilgili etik, mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmak

 

 

 

 

x

4

Hizmet sektörünün kendine özgü dinamiklerinin bilincine sahip olmak ve mesleki mükemmeliyet standartlarını öğrenmek

 

 

 

 

x

5

Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve liderlik özelliklerine sahip olarak diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak

 

 

 

 

x

6

En az iki yabancı dilde, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak

 

 

 

 

x

7

Uluslararası alanda tecrübe sahibi, mesleki ve akademik eğitimde uzman kadronun sağladığı farklı kültürlere ve dillere uyum becerisine sahip olmak

 

 

 

 

x

8

Kişisel, beşeri, teknik ve davranışsal becerilere sahip olmak

 

 

 

x

 

9

İnterdisipliner uygulamalarla (işletmecilik, ticaret, acentecilik, havayolu, lojistik vb.) farklı alanlarda işbirliği becerisine sahip olmak

 

 

 

x

 

10

Turizm ve otel işletmeciliği alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak ve proje üretmek

 

 

x

 

 

11

Turizm ve otel işletmeciliği alanında mesleki, akademik, teknik, entelektüel ve kültürel donanıma sahip olmak

 

 

 

 

x

12

Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek

 

 

 

x

 

13

Turizm işletmeciliğinin bir alanında (kongre-konaklama yönetimi, havayolları yönetimi, gastronomi, sosyal ve beşeri bilimler alanı) uzmanlaşmak

 

 

 

 

x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

17

5

80

Ara Sınav

1

20

20

Ödev

1

10

10

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

175

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7