Bitirme Projesi

Ders Kodu: 
AFN 496
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı ekonomik ve finansal piyasalarla alakalı spesifik konularda öğrenciyi vereceği tepkiler konusunda hazırlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders sürecinde, öğrenci bir konu seçer, seçtiği konu üzerinde gerekli araştırmaları yapar ve gerekli görüldüğü takdirde empirik analizleri araştırmalarının sonucunda ulaştığı bulgular üzerinde uygular.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D:Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Konunun seçilmesi

1,2,4,6,7,8,9

1,2,3

A,C

  1. Gerekli araştırma kaynaklarının seçilmesi

8,9

1,2,3

A,C

  1. Seçilen konunun analizi ve anlaşılması

1,2,4,6,7,8,9

1,2,3

A,C

  1. Seçilen konu üzerine yapılan çalışmalar

4,6,7,8,9

1,2,3

A,C

  1. Seçilen konunun sunumu

4,6,7,8,9

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Spesifik bir konunun seçilmesi ve o konuyla uğraşma

 

2

Seçilen konu hakkındaki ilk tartışma

 

3

İlk Adım: Seçilen konu hakkındaki ilk müsvedde

 

4

Literatürün gözden geçirilmesi ve teorik yaklaşımların incelenmesi

 

5

Literatürün gözden geçirilmesi ve teorik yaklaşımların incelenmesi

 

6

Literatürün gözden geçirilmesi ve teorik yaklaşımların incelenmesi

 

7

Uygulamalar

 

8

Uygulamalar

 

9

Uygulamalar

 

10

Uygulamalar

 

11

Uygulamalar

 

12

Uygulamalar

 

13

Genel Tekrar

 

14

Genel Tekrar

 

15

Sunum

 

Kaynaklar

Kitap

 

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Seçilen konuyla ilgili kaynak kitap ve makaleler

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

Sunum

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

0

0

Ödev

0

0

Sunum

1

100

Toplam

 

100

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Uluslar arası finans mezunu çok kültürlü ve çok dilli çevrelerde çalışmasını kolaylaştıracak, bulunduğu ortama adapte edecek, edindikleri birden fazla dilde güçlü yazılı ve sözel iletişim becerisini kullanarak uyum sorunlarını ortadan kaldıracak kültürlerarası yetkinlik kazanır.

 

 

 

 

 

 

2

Uluslar arası finans sisteminin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate alınıp, öğrencilerin bu alanlarda ileride karşılaşabilecekleri durumlar karşısında hazırlıklı olmaları sağlanır.

 

 

 

 

 

 

3

Uluslar arası finans mezunu sanal laboratuar destekli eğitim programı sayesinde 21.ci yüzyılın getirdiği çağdaş bilişim teknolojilerini ve güncel finans araçlarını etkin kullanır.

 

 

x

 

 

 

4

Uluslar arası finans mezunları sisteminin içerisinde yer alıp, hem teorik hem de amprik olarak, finansal piyasalardaki iş hayatına uyum sağlamaları hızlandırılır, bu buna bağlı olarak finans olgularının analizi ve yorumlanabilme yetisini kazanırlar.

 

 

 

 

x

 

5

Uluslar arası finans mezunları eğitim süreçlerinde tecrübe ettikleri örnek olay, örnek çözümler, edindikleri bilgi birikimleri sayesinde iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrayabilir, sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurarak içinde bulundukları sistemin gelişmesine katkıda bulunurlar.

 

 

 

 

X

 

6

Uluslar arası finans mezunu edindiği liderlik, takım çalışması, kişiler arası iletişim becerileri ile finans ve benzeri disiplinler arası proje geliştirilebilir.

 

 

X

 

 

 

7

Uluslar arası finans mezunu döviz piyasaları ve uluslararası finansal pazarlarda gelişen olayları analiz edebilir ve yorumlayabilir, bu piyasalarda türev ürünlerle işlem yapabilir.

 

 

 

 

X

 

 

8

Uluslar arası finans mezunu temel finans ilkelerini, karar alma sürecine uygulamak için matematiksel ve istatistik bilgisinden yararlanıp, data toplanması, incelenmesi ve finans piyasasında gerekli olan modellemeleri yapabilir.

 

 

X

 

 

 

9

Uluslar arası finansal mezunu yönetim araçlarını, uluslar arası finansal piyasaları ve aracı kurum ile kuruluşları tanır, kariyerinde eriştiği başarılı bir pozisyon olarak çokuluslu bir şirketin finans yönetiminde gerektiği yerlerde bütün bunlardan yararlanmayı bilir.

 

 

 

X

 

 

10

Uluslar arası finans mezunları hızla değişen iş, ekonomik ve finansal koşullarda sorumluluk alır, sürece uyum sağlar, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla süreci yönetebilirler.

 

 

x

 

 

 

11

Uluslar arası finans mezunu edindiği eleştirel düşünme yeteneği kullanarak, uluslararası çevredeki politik, yasal, ekonomik ve teknolojik güçleri anlayarak, bu güçlerin sebep ya da sonuç olduğu olaylar zincirini anlayıp, gerektirdiği yerde edindiği bilgileri ve analizleri aktarabilir.

 

 

x

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

0

0

0

Ödev

15

5

75

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

205

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

8.2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8