Ağırlama Endüstrisinde Yönetim

Ders Kodu: 
ATH 203
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
11
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Genel yönetim ilkeleri ve uygulamaları, kuramlar, örgüt ilkeleri, konaklama sektörüne özel atıflarla yönetimsel karar verme araçları ve yönetsel süreç ile öğrencileri tanıştırmak.
Dersin İçeriği: 

Konaklama sektörüne genel bakış; sektörün tarihsel gelişimi ve konaklama kuruluşlarının temel işlevleri. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Uluslararası ve yerel turizmin çapı tanımlanacaktır.

1,3

1,2,3

A

  1. Konaklamanın erken tarihi anlaşılacaktır.

1,3,13

1,2,3

A

  1. Konaklama endüstrisinin küreselleşmesi tanımlanacaktır.

2

1,2,3

A

  1. Konaklama operasyonları ve yiyecek servisi endüstrilerinin organizasyon yapısı anlaşılabilecektir.

1,3,13

1,2,3

A,B

  1. Ağırlama yönetiminde fonksiyonel alanlar açıklanabilecektir.

13

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ağırlama Endüstrisi ve Turizm

 

2

Otel İşletmeciliği

 

3

Oda Bölme Operasyonları

 

4

Yiyecek ve İçecek Operasyonları

 

5

Restoran Operasyonları

 

6

Kontrollü Hizmetler; İçecekler

 

7

Tekrar

 

8

Hobi, Tema Parkları ve Oyun Eğlenceleri

 

9

Kongre ve Etkinlik Yönetimi

 

10

Liderlik ve Yönetim

 

11

Ağırlama Pazarlaması

 

12

Muhasebe Bölümü

 

13

İnsan Kaynakları Bölümü

 

14

Güvenlik Bölümü

 

15

Final Sınavı

 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Introduction to Hospitality -  John R. Walker

Diğer Kaynaklar

 

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

2

50

Toplam

1

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili temel kavramları anlamak

 

 

 

 X

 

2

Turizm ve otel işletmeciliğinin bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarını anlamak ve farkındalık sahibi olmak

 

 

 x

 

 

3

Turizm ve otel işletmeciliği alanında sektörle ilgili etik, mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmak

 

 

 

 

 x

4

Hizmet sektörünün kendine özgü dinamiklerinin bilincine sahip olmak ve mesleki mükemmelliyet standartlarını öğrenmek

 

 

 

 

 x

5

Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve liderlik özelliklerine sahip olarak diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak

 

 

 x

 

 

6

En az iki yabancı dilde, sözlü ve yazılı iletişim becerelerine sahip olmak

 

 

 

 

 x

7

Uluslararası alanda tecrübe sahibi, mesleki ve akademik eğitimde uzman kadronun sağladığı farklı kültürlere ve dillere uyum becerisine sahip olmak

 

 

 

 

 x

8

Kişisel, beşeri, teknik ve davranışsal becerilere sahip olmak

 

 

 x

 

 

9

İnterdisipliner uygulamalarla (işletmecilik, ticaret, agentecilik, havayolu, lojistik vb.) farklı alanlarda işbirliği becerisine sahip olmak

 

 x

 

 

 

10

Turizm ve otel işletmeciliği alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak ve proje üretmek

 x

 

 

 

 

11

Turizm ve otel işletmeciliği alanında mesleki, akademik, teknik, entellektüel ve kültürel donanıma sahip olmak

 

 

 

 x

 

12

Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek

 

 

 x

 

 

13

Turizm işletmeciliğinin bir alanında (kongre-konaklama yönetimi, havayolları yönetimi, gastronomi, sosyal ve beşeri bilimler alanı) uzmanlaşmak

 

 

 

 x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

30

6

180

Ara Sınav

1

20

20

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

265

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

10,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

11

 
Lisans programları hakkında
bilgi almak için formu doldurun!