Açık Pazar Ekonomisi Makroekonomi

Ders Kodu: 
AFN 222
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, küreselleşmenin makroekonomik analizler üzerindeki temel etkilerinin incelenmesini ulusal gelir muhasebeleri arasındaki ilişkileri, ödemeler dengesi, merkez bankaları döviz kurları ve ekonomik politikaların incelenmesini kapsamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Açık Ekonomi Makroekonomik Teoriler: Makroekonomik terimlerin tanımları, paranın fonksiyonları, para talebi, para arzı, faiz oranları, toplam arz ve toplam talep analizi; Serbest ticaret teorisi: Ödemeler Bilançosu, Döviz sistemleri: Döviz oranlarının hesaplanma teorileri, döviz politikaları: Farklı döviz politikası araçları, döviz politikası uygulaması ve parasal aktarım mekanizması; Avrupa Para Sistemi, Uluslar arası Para sistemi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma; 4: Benzetim; 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Açık Ekonomi Makroekonomi alanında özellikle uluslar arası kurumların uyguladığı ekonomik politikaların analizinde kullanılan temel kavramları açıklar ve kullanır.

4

1,2,3

A,C

2) Ekonomi teorisini kullanarak finansal aracı kurumların üstlendiği rolü analiz eder.

4,5

1,2,3

A,C

3) Merkez Bankası Bilançosunu kavrar, ülkelerin ödemeler bilançosunu inceler, merkez bankacılığı temel ilke ve uygulamalarını yorumlar.

9

1,2,3

A,C

4) Döviz politikalarına ilişkin temel yöntemleri kavrar ve analizini yapar.

4,5,9,10

1,2,3

A,B,C

5) Serbest ticaret teorisini inceler, paranın fonksiyonlarını açıklar.

9,10,11

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş-Genel Tekrar

Ders Kitabı-Giriş

2

Ödemeler Bilançosu Nedir?

Ders Kitabı

3

Döviz Piyasaları Analizi

Online kaynaklar

4

Döviz Oranları Saptanmasında Uygulanan İlkeler

Ders Kitabı, Online kaynaklar

5

Döviz Oranları Üstündeki Denetim

Ders kitabı, Makale

6

Denetim Politikaları İlkeleri

Ders Kitabı

7

Dalgalı ve Sabit Kur Döviz Sistemleri

Ders Kitabı, Online kaynaklar

8

Makroekonomik Koordinasyon

Ders Kitabı

9

Avrupa Para Sistemi

Ders Kitabı

10

Uluslar arası Para Sistemi

Ders Kitabı

11

IS-LM Modeli

Ders Kitabı, Online kaynaklar,

 Ders Notu

12

Para Sistemi

Ders Kitabı, Online kaynaklar

13

Toplam Talep/Arz Analizi

Ders Kitabı, Online kaynaklar,

Ders Notu

14

Para ve Döviz oranı İlişkisi

Ders Kitabı

15

Final Sınavı

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ev ödevleri, Dönem projesi için yönerge ve not, Makaleler

Diğer Kaynaklar

Ders web sitesi, Finansal hesap makinesi, Online kaynaklar, Makaleler, Ders notları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ev ödevleri, Dönem projesi için yönerge ve not, Çeşitli makaleler

Ödevler

Ev ödevleri

Sınavlar

Ara sınav ve Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

6

20

Dönem projesi

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Uluslar arası finans mezunu çok kültürlü ve çok dilli çevrelerde çalışmasını kolaylaştıracak, bulunduğu ortama adapte edecek, edindikleri birden fazla dilde güçlü yazılı ve sözel iletişim becerisini kullanarak uyum sorunlarını ortadan kaldıracak kültürlerarası yetkinlik kazanır.

 

X

 

 

 

 

2

Uluslar arası finans sisteminin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate alınıp, öğrencilerin bu alanlarda ileride karşılaşabilecekleri durumlar karşısında hazırlıklı olmaları sağlanır.

 

 

X

 

 

 

3

Uluslar arası finans mezunu sanal laboratuar destekli eğitim programı sayesinde 21.ci yüzyılın getirdiği çağdaş bilişim teknolojilerini ve güncel finans araçlarını etkin kullanır.

 

 

X

 

 

 

4

Uluslar arası finans mezunları sisteminin içerisinde yer alıp, hem teorik hem de amprik olarak, finansal piyasalardaki iş hayatına uyum sağlamaları hızlandırılır, bu buna bağlı olarak finans olgularının analizi ve yorumlanabilme yetisini kazanırlar.

 

 

 

 

X

 

5

Uluslar arası finans mezunları eğitim süreçlerinde tecrübe ettikleri örnek olay, örnek çözümler, edindikleri bilgi birikimleri sayesinde iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrayabilir, sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurarak içinde bulundukları sistemin gelişmesine katkıda bulunurlar.

 

 

 

 

X

 

6

Uluslar arası finans mezunu edindiği liderlik, takım çalışması, kişiler arası iletişim becerileri ile finans ve benzeri disiplinler arası proje geliştirilebilir.

 

 

X

 

 

 

7

Uluslar arası finans mezunu döviz piyasaları ve uluslararası finansal pazarlarda gelişen olayları analiz edebilir ve yorumlayabilir, bu piyasalarda türev ürünlerle işlem yapabilir.

 

 

 

 

X

 

 

8

Uluslar arası finans mezunu temel finans ilkelerini, karar alma sürecine uygulamak için matematiksel ve istatistik bilgisinden yararlanıp, veri toplanması, incelenmesi ve finans piyasasında gerekli olan modellemeleri yapabilir.

 

 

X

 

 

 

9

Uluslar arası finansal mezunu yönetim araçlarını, uluslar arası finansal piyasaları ve aracı kurum ile kuruluşları tanır, kariyerinde eriştiği başarılı bir pozisyon olarak çokuluslu bir şirketin finans yönetiminde gerektiği yerlerde bütün bunlardan yararlanmayı bilir.

 

 

 

X

 

 

10

Uluslar arası finans mezunları hızla değişen iş, ekonomik ve finansal koşullarda sorumluluk alır, sürece uyum sağlar, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla süreci yönetebilirler.

 

 

X

 

 

 

11

Uluslar arası finans mezunu edindiği eleştirel düşünme yeteneği kullanarak, uluslararası çevredeki politik, yasal, ekonomik ve teknolojik güçleri anlayarak, bu güçlerin sebep ya da sonuç olduğu olaylar zincirini anlayıp, gerektirdiği yerde edindiği bilgileri ve analizleri aktarabilir.

 

 

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

5

5

Ödev

6+1(Proje)

(2+8)

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

140

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6